Vår stad

Innovativa Lund

Under de kommande åren vet vi att nordöstra Lund med Kunskapsstråket och Brunnshög blir en regional och internationell arena för innovativ hållbar stadsutveckling och för tester och pilotprojekt i skarpt läge. Lund axlar en allt större roll som en internationell plats för kunskapsutveckling och innovationer för den globala kunskapsekonomin. Samtidigt är staden liten, vilket ger fördelen att det är nära till allt och alla. Future by Lund blir en motor i Region Skånes nya satsning på innovationer för smarta hållbara städer, som syns genom en ny internationell innovationsstrategi med smarta hållbara städer som pilotområde. Tillsammans ökar vi Skånes attraktionskraft för både talanger och internationellt kapital. Lund är dessutom en stad av ungdom, humor och skön stämning. En bra mylla för en innovationskultur!