Partner

MAPCI

Beskrivning

MAPCI står för Mobile and Pervasive Computing Institute at Lund University och är ett samarbete mellan akademi, näringsliv och region. Institutet lägger grunden för vår uppkopplade värld genom forskning i världsklass, innovation och branschsamarbete. Fokusområde för institutet är mobil teknologi och digitalisering av industri och samhälle. Det mobila ekosystemet runt MAPCI bygger på regionens styrka inom utveckling av system, programvara, hårdvara samt mobila och trådlösa system. Institutet finansieras av partnerna Sony Mobile Communications, Region Skåne, Lunds universitet och Ericsson. Institutet ligger i Mobile Heights Center i nordöstra Lund, i nära anslutning till Lunds Tekniska Högskola, Ericsson och Sony Mobile Communications. MAPCI är liksom Future by Lund en plattform där utveckling sker och innovation skapas.

Vi är med i Future by Lund därför att

Vi arbetar tillsammans för att lösa globala utmaningar och skapa innovativa och hållbara städer. Tillsammans utforskar vi möjligheter, identifierar behov, utvecklar, inspirerar och leder nya kvalitativa innovationer och affärsmodeller. Tillsammans skapar vi framtiden.

Våra fokusområden

• Uppkopplad hälsa

sammarbeten