Julkalender med sensorer

9: Ny IoT-teknik mäter vår energianvändning

Caroline Wendt
December 5, 2019

‍Kraftringens mätare för fjärrvärme, fjärrkyla, el och gas ersätts efterhand med en ny generations mätare baserad på smart teknik. De nya mätarna är trådlöst uppkopplade och kan avläsas på distans dagligen. Det nya mätarna ger bättre möjligheter till styrning och övervakning och kan bidra till att öka hållbarheten.

Energiföretaget Kraftringen står för en stor del av produktion, leverans och mätning av fjärrvärme, fjärrkyla, el och gas till företag och privatpersoner i Lunds kommun. Hur mycket energi som levereras till respektive kund avläses med mätare som är placerade ute hos kunderna. Kraftringen genomför regelbundna byten av mätarna, och den nya generationens mätare är baserad på smart NB-IoT-teknik. Det innebär att de är trådlöst uppkopplade mot datainsamlingssystem och kan avläsas på distans dagligen.  

De smarta mätarna ger aktuell information som gör det möjligt att skapa en mer hållbar leverans och förbrukning av energi - ett viktigt steg i arbetet med att bromsa klimatförändringarna. De förbättrade möjligheterna till korrekt styrning och övervakning ger också ökad leveranssäkerhet.

Gasmätning en gång per dygn

Just nu byter Kraftringen de gasmätare som är placerade hos villakunder. De nya mätarna är uppkopplade mot ett datainsamlingssystem med hjälp av NB-IoT-teknik, en populär och relativt standardiserad teknik. Signalen är stark även om mottagningsmöjligheterna är svåra, till exempel om mätarna – som i detta fall – sitter inne i metallskåp på fasaden.

Gasmätarna registrerar hur stor gasvolym som flödar från gasnätet in till kunden. En gång per dygn skickar mätarna iväg information om hur mycket gas som använts sedan förra dygnet. Att informationen innehåller dygnsvärden och inte mer detaljerad information, till exempel timvärden, är för att spara på mätarens batteri, som måste hålla hela revisionstiden som är 12 år. Mätaren måste vara batteridriven eftersom gasfasadskåpen betraktas som klassat område avseende explosionsrisken och som därmed ställer krav på bland annat elinstallationer.

Fjärrvärme- och fjärrkylamätning varje timme

Kraftringen byter även regelbundet ut befintliga fjärrvärmemätare till smarta mätare som succesivt ska börja kommunicera via NB-IoT. Fjärrvärmemätarna har inte några säkerhetsmässiga begränsningar vad gäller elinstallationer och är därför kopplade direkt till elnätet. Det gör att informationen som dagligen skickas iväg kan innehålla detaljerad data om kundens värmeanvändning varje timme som gått. Det är bra, eftersom mer information gör att fjärrvärmeproduktionen och -driften kan optimeras. Även fjärrkylamätarna kommer genomgå samma förändring.

Elmätning varje timme

Även mätarna i Kraftringens elnät ska bytas ut då de har uppnått både sin tekniska och ekonomiska livslängd. Samtidigt kommer lagstiftningen att ställa högre funktionskrav på mätarna. De nya elmätarna kommer ge timdata och ha möjlighet till viss elkvalitetsmätning och larmfunktion vid till exempel spänningsavbrott och kommer, likt gas-, fjärrvärme- och fjärrkylamätarna, att kommunicera via NB-IoT.

Grafen visar en månads elförbrukning för en godtycklig Kraftringenkund. Grafens tydliga upp- och nergångar visar att elförbrukningen fluktuerar under dygnet samt att helgerna är avvikande (inga uppgångar) från vardagarna. I månadens andra halva höjs också den genomsnittliga elförbrukningen. Vid olika kundärenden finns möjlighet att föra en dialog kring avvikande förbrukningsmönster. Det går genom mätvärdena exempelvis att upptäcka laster som kunden inte har tänkt på, till exempel golvvärmeslingor som står på eller uppvärmning av pool som glömts på undersommaren - med mera.

Har du en idéer för användningen av sensorer? Var med i vår tävling "Så blir det bättre med en sensor".

...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar