Future Living & Spaces

E.ON visar vägen

Peter Kisch
June 12, 2016

Den 21 oktober 2015 möttes representanter ifrån Kraftringen, Siemens, Future by Lund, E.ON och Lunds Universitet för att titta närmare på E.ONs hållbara lösningar för framtidens boende i Västra Hamnen i Malmö.

Tillsammans ska berörda företag och universitet driva en förstudie för Medicon Village i Lund med högt ställda krav på hållbarhet, energi och boendemiljö. E.ON har gått i bräschen i branschen och har redan kunnat visa på en hel del innovativa lösningar i deras fastigheter i Västra Hamnen. 

‘Hållbarheten’ som projektet kallas innebär bl.a. att de boenden individuellt kan följa upp och styra sin egen energiförbrukning via en app som dessutom gör det möjligt att påverka sin energikostnad då man väljer att styra förbrukningen då energipriset är som lägst. Varje lägenhet har egen solcellspanel (solcellerna är kopplade till batterilagring) och man har en gemensam solfångare som bidrar till uppvärmning och tappvarmvatten. Den urbana vindmöllan är kopplad till en av lägenheterna.

Det som kännetecknar projektet mest är helhetslösningen som inkluderar: Elbilar som ingår i 5 av lägenheterna och elcyklar som ingår i alla lägenheter, markvärme med smart styrning, hemgastankningsstation (gasbil), värmedrivna vitvaror i vissa lägenheter (fjärrvärme anslutet till diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare som värmer vattnet), klimatstyrda orangerier och en app där hemlarm samt individuell styrning av värme per rum är inkluderat.

...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar