Smart Cities

Future by Lund till Bryssel

Hossein Lavi
June 12, 2016

Future by Lund har valts ut av European Innovation Partnership for Smart Cities and Communities som ett av närmre 400 europeiska initiativ inom framtidens hållbara stadsutveckling.

smartcities-logo

Det är de tre EU-kommissionärerna för energi, mobilitet och IT som uppmanat företag, kommuner, forskningsinstitutioner och den ideella sektorn i hela EU att skicka in sina smartaste stadsutvecklingsprojekt. De utvalda initiativen handlar om allt från att bygga nya stadsdelar med högt ställda hållbarhetsmål till att skapa integrerade miljövänliga transportsystem som fungerar smidigt för användarna. Future by Lund är ett av dessa initiativ som nu kommer att delta i ett nätverk för en bred samverkansprocess.

– Många av EUs utlysningar för stöd kommer att handla om att stötta konkreta, innovativa och hållbara lösningar för att klara utmaningarna i våra städer, och då är det bra om Lund kan gå ihop med de bästa och mest lämpade för att samarbetet, säger Dagmar Gormsen, projektledare för Future by Lund.

Med anledning av den nya EU-initativet deltog representanter från Future by Lund i en kick-off-konferens i Bryssel i oktober för att lära sig mer om hur andra städer runt om i Europa arbetar med innovationer för hållbar stadsutveckling. Tanken är att hitta liknande innovationsplattformar i Europa, för att få insyn i hur de arbetar med att öppna upp sin stad för test och demonstration av hållbara innovationer, och hur man hittar samverkan mellan kommunen och näringsliv.

– Dagen i Bryssel var uppstarten för denna process, och som en sådan blev den lagom rörig, men trots allt givande. För kommissionärerna och deras tjänstemän är det ovanligt att samarbeta över gränserna, och att överlåta mycket av drivkraften till aktörerna själva. Men trots en viss förvirring finns det en potential här för oss i Lund. Jag tror att vi kommer att ha chansen att hitta många bra kontakter för Lund, både för att lära mer och för att etablera konkreta samarbetsprojekt, berättar Dagmar Gormsen.

Hör Mikael Edelstam, Region Skåne representant i Future by Lunds styrgrupp, tala om affärsmodeller, finansiering och skapandet av så kallade Action Clusters, i samband med mötet i Bryssel här.

Läs mer om det europeiska initiativet European Innovation Partnership for Smart Cities and Communities EIP SCC och de andra initiativen som har skickats in på www.eu-smartcities.eu.

...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar