Moving Things & People

Närmare 10 miljoner till kollektivtrafikforskning i Lund

Caroline Wendt
January 7, 2018

Hur ska framtidens kollektivtrafik se ut? För att besvara den frågan har nu cirka 30 miljoner kronor fördelats för att finansiera kollektivtrafikforskning under de närmaste tre åren. En tredjedel går till forskare i Lund.

Det är K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik, som beviljar pengar till forskningsprojekten. En del forskargrupper ska ”studera incitament, kontrakt och markvärdesöverföring medan andra ska andra ägna sig åt social hållbarhet, marknadsföring och nya digitala tjänster inom smart mobilitet”. Flera forskare från Lunds Universitet finns med i K2:s satsning.

De här projekten kommer att utföras i Lund:

Kollektivtrafikmarknader bortom kontrakt, där man i projektet skastudera varför det finns få budgivande aktörer utifrån hur kontraktsliga och utom-kontraktsliga faktorer samverkar”. Dessutom ska man ”undersöka hur aktörerna i de tre storstadsregionerna arbetar med olika typer av marknadsanalyser och hur de tillämpar marknadsbegreppet”. Projektledare är Alexander Paulsson, och budgeten är 2 miljoner kronor.

Kollektivtrafik on-demand i Sverige? Projektet ska ”utveckla förståelsen för om, i så fall var och hur realtidsefterfrågestyrd kollektivtrafik skulle kunna genomföras i Sverige”. Dessutom ska man ”utveckla ett planeringsverktyg för att bedöma om ett visst område har gynnsamma förutsättningar för realtidsefterfrågestyrd kollektivtrafiktjänst utan att behöva genomföra dyra tester”. Projektledare är Fredrik Pettersson, och budgeten 3,3 miljoner kronor.

Kollektivtrafik och marknadsföring. I det här projektet ska man ”öka kunskapen om hur kollektivtrafikföretagen marknadsför sig” samt ”utveckla kunskap om hur olika typer av budskap kring vilka mål som är viktiga rörande vardags- och semesterresande påverkar resenärers val av transportsätt”. Projektledare är Johan Jansson, Lunds universitet och budgeten nästan 3,3 miljoner kronor.

Policy Shapers Attitudes to Public Transport. Projektet ska analysera och förklara hur ’storylines’ påverkar dem som formar policyer inom kollektivtrafikområdet.” Projektledare är Fredrik Pettersson och budgeten 350 000 kronor.

Kollektivtrafikkörfält – hur och när är de till nytta? ”Projektet ska sammanställa kunskap om effekter av kollektivtrafikkörfält, samt undersöka hinder och möjligheter med kollektivtrafikkörfält som styrmedel.” Projektledare är Andreas Persson och budgeten: 350 000 kronor.

Socio-Economic Benefits of Elderly Mobility. ”Projektet ska studera mobilitetsmönster bland äldre i relation till tillgänglighet till kollektivtrafik och utveckla en preliminär GIS- modell.” Projektledare är Carlos Chiatti och budgeten 340 000 kronor.

Ett intressant projekt utanför Lunds universitet är Att återuppfinna kollektivtrafik i en framtid av Smart mobilitet som ska ”utveckla ny kunskap om kollektivtrafikmyndigheters roll, strategi och samverkansformer i en era av Smart Mobilitet. Projektledare är Claus Hedegaard-Sørensen, på Statens väg- och transportforskningsinstitut och budgeten 3,1 miljoner kronor.

Related videos to category:
Moving Things & People
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar