Business, trade & Industry

Nyfiket mingel lyfte avsparken

Hossein Lavi
May 20, 2016

Peter Kisch, projektledare för Future by Lund, hälsade alla i den fullsatta lokalen på Ideon Agora välkomna innan hans kollega Dagmar Gormsen tog över som moderator och välkomnade fyra talare, som i tur och ordning fick presentera hur deras projekt bidrar till att göra Lund till en testarena för hållbara städer.

– Världens städer visar allt tydligare att de är beredda att ta på sig ledartröjorna för en hållbar utveckling. De kan leverera, och de gör det. Och för oss här idag är det självklart att Lund ska vara med i matchen. Genom öppen innovation i samarbete gör vi det enklare, smartare och roligare. Där tror vi att Future by Lund är rätt sätt att jobba på.

Peter Kisch, projektledare för Future by Lund, hälsade alla i den fullsatta lokalen på Ideon Agora välkomna innan hans kollega Dagmar Gormsen tog över som moderator och välkomnade fyra talare, som i tur och ordning fick presentera hur deras projekt bidrar till att göra Lund till en testarena för hållbara städer.

Attraktiv belysning

Först ut var Emma Ollevik från Ideon Open med projektet ”The street that makes you smile”, där flera aktörer med belysning som redskap tillsammans vill göra Klostergatan till en härlig och attraktiv plats.

– Vi tror att samarbete är vägen framåt för att utveckla en avgränsad del av staden. Ingen aktör kan ensam vara ansvarig, men tillsammans kan vi åstadkomma skillnad, sa Emma, som av publiken uppmanades att se till att bredda deltagandet och säkra de demokratiska processerna i arbetet.

Mjuk asfalt och elproducerande tak

Efter Emma presenterade Marc Puig von Friesen från SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) en ny mjuk asfalt som ska testas på ett cykelstråk i Lund, förhoppningsvis redan i år.

Kraftringens innovationschef Ulrika Bergström sträckte ut handen till främst fastighetsägare och bjöd in till samarbete för att öka antalet solceller på Lunds tak.

– Solkartan är bra, men nu vill vi gå från karta till verklighet och öka andelen producerad solel i Lund, sa hon.

Innovation för piggare skolbarn

Sist ut var Alexander Weiland från LU Open som berättade om vikten av dagsljus för vår hälsa och hur dagsljusbrist bidrar till en rad välfärdssjukdomar.

– Men nu löser vi det. Vi har skapat en lampa som ger ett dagsljusliknande belysning och som exempelvis sparkar igång kroppens produktion av B-vitamin och gör oss piggare och gladare. Till hösten ska vi testa den i några skolor i Lund, berättade Alexander.

Dags att kavla upp

I det avslutande samtalet som leddes av Dagmar Gormsen ville publiken veta mer konkret hur deras organisation kan engagera sig i Future by Lund. Peter Kisch hade ett kanske oväntat enkelt svar:

– Prata med oss. Det vi ska komma ihåg är att Future by Lund varken äger eller driver samarbeten. Efter idéfasen krävs det att några är villiga att kavla upp ärmarna och sätta igång. Vårt bidrag är att hjälpa er att komma vidare, bearbeta idéer och hitta fruktbara samarbetspartners.

...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar