Our partners

”Vi försöker skapa ett positivt samhällsavtryck i allt vi gör”.

Caroline Wendt
September 6, 2017

Nu byggs flera stora och viktiga anläggningar i Lund. Skanska är inblandad i ESS och spårvägen och har börjat planera för the Loop, en nära nog klimatneutral mötesplats mellan Max IV och ESS. Future by Lund har mött Skanskas Hans Fransson. ‑ Vi ska göra Science Village och Lund till ett föredöme och ett stort namn i världen, säger han.

Skanska är ett av världens största byggföretag och i Lund medverkar de i flera av de större byggprojekten. Just nu pågår arbetet med ESS och Spårvägen och samtidigt är planeringen igång för nästa jätteprojekt, The Loop i Science Village. Byggnaden ska ligga mellan forskningsanläggningarna och kommer att vara en stor mötesplats på 13 000 kvadratmeter i flera våningar.

‑ I the Loop i Science Village har vi förbundit oss att skapa ett sammanhang som är något utöver det vanliga, säger Hans Fransson, Senior Manager Business Development på Skanska. Här ska finnas forskningsrelaterade saker som startups, entreprenörer och storföretag som vill hämta in de nya upptäckterna. Sedan försöker vi även väva in kultur, studentliv och allmänhet så att det blir en så många möten som möjligt.

Ett sätt att öka mötena i The Loop kommer att vara en app – Loop-appen.

‑ I Loop-appen ska du kunna skriva att du är där, vad du jobbar med och om du vill träffa någon, berättar Hans Fransson. Du kan också ange vad du söker, till exempel riskkapital.

”Vi måste vara kreativa och innovativa i alla lösningar för att komma dit.

The Loop kommer också vara ett hus som på många sätt ligger i framkanten av utvecklingen. Ambitionen är att byggnaden ska producera mer energi än det konsumerar och att man ska göra en minimal påverkan på miljön.

‑ Det innebär att vi måste vara kreativa och innovativa i alla lösningar för att komma dit, menar Hans Fransson. Vi kommer bland annat att behöva producera mycket egen energi.

Skanska är ett företag som förstås vill skapa en vinst men som också vill driva utvecklingen av ”grönt byggande, klimatarbete, social hållbarhet och mångfald.”

‑ Vi bygger sjukhus, skolor, vägar och bostäder på ett bra sätt med en social hållbarhet i fokus och försöker skapa ett positivt samhällsavtryck, berättar Hans Fransson.

ESS är en sameuropeisk forskningsanläggning som är ett byggprojekt som Skanska är inblandat i norra Lund. Man planerar att provdriftsfasen ska inledas 2019 och att anläggningen ska öppna för externa forskare 2023. (Visualisering: ESS)

‍Flygfoto i ett tidigt skede av byggandet av ESS. (Foto: Perry Nordeng/ESS)

Skanska är en av cirka 25 partners i Future by Lund.

‑ Det är ett starkt nätverk med bra aktörer som vi gärna jobbar tillsammans med, säger Hans Fransson. Vi vill vara med och utveckla Lund samtidigt som vi vill ta del av och bidra till all den kompetens och kunskap som finns. För oss är projekt som rör smart cities och digitalisering extra intressant.

"Vi ska göra Science Village och Lund till ett föredöme och ett riktigt namn i världen av typen Silicon Valley och Berkeley.”

Finns det några innovationer som kommit ur er verksamhet?

‑ I The Loop i Science Village har vi ett kretsloppstänkande och vi jobbar med att lansera olika leverantörer och att använda deras innovationer, berättar Hans Fransson. Vi har också en egen utvecklingsavdelning som tagit fram energilösningen Deep Green Cooling som är en metod för kylning av hus. Man kan säga vi är innovativa med Bo Klok som vi gör tillsammans med Ikea. Tanken är bostäder som är prisvärda för så många som möjligt.

Vad är ditt drömprojekt?

‑ Sedan gammalt var det Öresundsbron men den har vi redan byggt och jag var med, säger Hans Fransson. ESS och sjukhuset i Malmö är också intressanta projekt och de bygger vi också. Framåt är det att få fortsätta att utveckla Science Village. Vi ska göra Science Village och Lund till ett föredöme och ett riktigt namn i världen av typen Silicon Valley och Berkeley. Det är min vision för Lund.

 

Faktaruta Skanska

Grundades: I Malmö 1887 som AB Skånska Cementgjuteriet. Först tillverkade man betongprodukter men snart blev man ett byggbolag. Nu finns man i tio europeiska länder och i USA.

Värderingar: Några av Skanskas värderingar är att man i sitt arbete vill värna människor och miljö samt agera etiskt och öppet.

* Mer än två tredjedelar av orderstocken i Skanska Sverige är det man själv definierar som grönt.

(Källa: Skanska.se)

Related videos to category:
Our partners
Tags
No items found.
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar