Human Centric Light

Spännande forskning inom belysning

Hossein Lavi
June 12, 2016

I dagens Vetenskapsradion berättar Thorbjörn Laike, professor i miljöpsykologi vid Lunds universitet, om sin forskning för att ta fram ett IT-system som anpassar belysningen i hemmet så att man ställer in dygnsrytmen rätt och sover bättre på natten.

Belysning

Belysning är också ett av de fokusområden som Future by Lund valt att arbeta med. Här är Thorbjörn Laike med i ett projekt som testar nya belysningssystem för att skapa bättre lärandemiljöer i skolor och på universitetet. Projektet är ett samarbete mellan Lunds universitet, Lunds kommun och Aaxsus.

Att just belysning valts ut som ett fokusområde beror på att det kännetecknas av stor innovationspotential och betydelse för utformningen av framtidens hållbara städer. Dessutom tillhör Lund världstoppen när det gäller belysningsforskning. Många arbetar idag med mer energieffektiv belysning, men forskning från Lund banar vägen för en helt ny förståelse för hur ljus uppfattas av människor och påverkar vårt välbefinnande. Utmaningen ligger i att integrera energieffektivitet med tilltalande design och belysning för människors välbefinnande. Utomhusbelysning är en annan viktig faktor för att bidra till attraktivitet och trygghet i stadsutvecklingen.

Lyssna till inslaget med Thorbjörn Laike här.

...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar