Human Centric Light

The International Year of Light!

Peter Kisch
June 12, 2016

I början av året utlyste FN 2015 som ljusets år, The International Year of Light (IYL2015). Lund var den första skandinaviska staden som uppmärksammade FNs initiativ. LU Open Innovation Center, Lunds Universitet, Lunds kommun, Future by Lund, m.fl anordnade en halvdags konferens som fokuserade på ljustets effekter på människans välbefinnande.

Ett ämne som de flesta talarna tog upp var karaktären av belysning. Hur vi lyser upp gator och andra offentliga miljöer spelar en stor och viktig roll i vårt dagliga liv. Det är idag möjligt att skapa dynamiska belysningssystem som är mänskligt centrerade. Det finns alltså en stor potential för innovation och ”gröna” jobb inom belysning- och ljussektorn. En av höjdpunkterna under konferensen var att sekreteraren för IYL 2015 initiativet och Unesco, Dr Joseph Niemela, diskuterade de möjligheter som uppstår på global nivå gällande ljussektorn och innovation. Andra talare under dagen var Nils Erkamp, SSL-erate, Tord Wingren, BrainLit, Ingemar Johansson, Göteborg Stad, Kai Piippo, ÅF Lighting och Reine Karlsson, Lund Universitet.

 

IMG_2081
IMG_2140

 

IMG_2147
IMG_2064

 

IMG_2073
IMG_2047

 

IMG_2052
Related videos to category:
Human Centric Light
No items found.
Tags
No items found.
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar