Our partners

"Våra värderingar är nyckeln till framgång".

Caroline Wendt
September 15, 2017

Enskilda individers grundläggande värderingar kan vara avgörande för hur bra ett företag fungerar. Det menar Bobby Forshell som har en lång bakgrund både som företagsledare och som coach. Nu arbetar han med företaget Point of Value, där han genom att hitta värderingarna hjälper individer, grupper och organisationer att förändras på djupet.

Många tänker nog så att de lämnar sitt privata jag och sina innersta värderingar hemma när de går till sina jobb. Men kanske är det så att det är just de allra mest personliga värderingarna hos den enskilda som avgör om personen kan göra sitt bästa och trivas på jobbet, om chefen kan vara en bra chef och ytterst kanske också om företaget är framgångsrikt.

Bobby Forshell har en lång och gedigen bakgrund inom näringslivet. Utan att det egentligen var meningen blev han egenföretagare inom industrielektronik 1977. Sedan dess har han varit VD och koncernchef i olika företag, både små och stora. Han har också en rik erfarenhet av förändringsarbete. Hans intresse för de processer som får företag att växa, chefer att lyckas och anställda att trivas har vuxit sig allt större genom åren. Därför har han också gått många utbildningar inom coachning och management vilket har lett till uppdrag i svenska och internationella företag.  Intresset för företagsutveckling gav honom också kontakt med Jan Mattson och företaget Point of Value och för tre år sedan tog Bobby över verksamheten. Point of Value tittar på hur de anställdas värderingar påverkar deras arbetsglädje och därmed den insats de kan göra.

”Om du verkligen trivs och får praktisera något du gillar blir det mer energi i varje givet ögonblick.”

- När du får praktisera dina värderingar känns det meningsfullt och när du känner mening kommer motivationen, berättar Bobby. Det är då man kommer in i det som kallas för flow. Arbetar du däremot på ett jobb där du inte får någon energi måste du kanske gå på gymmet eller dra i dig en flaska vin på fredagen för att koppla av. Om du verkligen trivs och får praktisera något du gillar blir det mer energi i varje givet ögonblick. Det är bakgrunden till det jag jobbar med.

Värderingar är att vitt begrepp som kan röra sig på många nivåer. I samhället finns normativa värderingar som är de oskrivna reglerna som berättar hur man beter sig för att allt ska fungera i samhället. Det finns också till exempel företagsvärderingar som beskriver hur man gör på ett företag. Men det finns också studier där man tittar på de personliga, deskriptiva värderingarna som handlar om vad vi trivs med och drivs av, och det är dessa värderingar som Point of Value undersöker.

-Det handlar om vad som får oss att ticka att gå, berättar Bobby Forshell. Forskning har visat sig att det finns ungefär 500 sådana värderingar. Eftersom 500 är för mycket att hantera valde man att reducera det till 127 stycken som är en god representation av de 500.

I verktyget Values Online får den som gör kartläggningen upp fyra ord i taget som rankas efter hur viktiga de känns. Den värdering som personen rankar högst ställs mot tre nya och så fortsätter arbetet tills 20 till 25 kärnvärderingar kvarstår. Värderingarna kan ha många olika inriktningar och några exempel är ekonomisk, innovativ, oberoende, lekfull, glädjefylld, ärlig eller stöttande. 

Personen som gör kartläggningen kommer sedan att få berätta om ett tillfälle när värderingen varit viktig. Det som händer då är det som är avgörande för om det är en grundläggande värdering i Point of Values mening.  

-Det är inte ordet som är viktigt utan personens upplevelse, menar Bobby Forshell. Din berättelse om hur du väljer och prioriterar avslöjar din värdering.

”Inget är så kul som att jobba med människor som är medvetna och vet vad de är bra på och vad de får energi av.”

I våras lanserade Bobby Forshell en ny hemsida för Point of Value. Det blev också en liten kursförändring mot mer arbete med grupper på företag, men det centrala är fortfarande att arbeta med personliga värderingar. Handlar mer om detta: –Vi jobbar med individer för att det är summan av individers värderingar som utgör företagets värderingar och organisationskultur.

Varför är du så intresserad av värderingar?

-För att det är så grundläggande och påverkar oss allihop. Jag tänker ofta när jag jobbar på företag att det är lätt att man går på symptomen och ger sig på samma sak om och om igen. Hittar man värderingarna kan man gå bakom symptomen och hitta något mer grundläggande. När man väl är medveten om vilka de är kommer utveckling. Jag har varit chef och inget som så kul att jobba med människor som är medvetna och vet vad de är bra på och vad de får energi av.

Related videos to category:
Our partners
Tags
No items found.
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar