Business, trade & Industry

Vad säger Lunds kommun

Peter Kisch
June 12, 2016

Våra filmer fortsätter att strömma in till vår fantastiska YouTube-kanal. Om du har missat någon eller vill se dem igen, tveka inte att besöka vår kanal och utforska Future by Lund ännu mer!

Vår filmer fortsätter att strömma in till vår fantastiska YouTube-kanal. Om du har missat någon eller vill se dem igen, tveka inte att besöka vår kanal och utforska Future by Lund ännu mer!

För att Future by Lund ska komma bedriva sin verksamhet behöver vi stöd av de politiker som finns i Lund. Vår senaste film handlar om vårt politiska stöd som är grunden till att vi kan hjälpa både större och mindre företag hitta innovation och gränsöverskridande samarbeten. Lyssna till hur Anette Henriksson, Kommundirektör, Anders Almgren, Kommunstyrelsens ordförande och Christer Wallin, Oppositionsrådet ser på Future by Lund och dess framtid. De berättar även hur de ser innovation verka i samhället i Lund.

Related videos to category:
Business, trade & Industry
Tags
No items found.
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar