Announcements

Vi är igång!

Katarina Scott
May 20, 2016

Under sitt första halvår har Lunds innovationsplattform Future by Lund byggt upp sin organisation, hittat lämpliga arbetsmetoder, lagt grunden för projektkommunikationen, och börjat identifiera konkreta idéer.

Under sitt första halvår har Lunds innovationsplattform Future by Lund byggt upp sin organisation, hittat lämpliga arbetsmetoder, lagt grunden för projektkommunikationen, och börjat identifiera konkreta idéer.

Under hösten har vi, i en öppen workshopserie, identifierat de viktigaste utmaningarna utifrån våra fokusområden energi, mobilitet samt smart ljus och belysning. I nästa steg har sex till åtta konkreta idéer per tema vaskats fram. Ungefär tio ytterligare organisationer utifrån har knutits till dessa konkreta projekt.

Inom ramen för internationaliseringen har kontakter knutits mellan Lund, Malmö, Skåne och Tammerfors kommun och region, som är Finlands fokusregion för innovativ hållbar stadsutveckling.

This is an image caption
Related videos to category:
Announcements
No items found.
Tags
No items found.
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar