Future Living & Spaces

Användarbeteende och energi

Akademiska hus vill minska energianvändningen till hälften och vänder sig nu till användarna för att hitta de bästa sätten att spara energi.

Nu vill Akademiska hus hitta åtgärder genom att involvera verksamheten och brukarna på Kemicentrum på Lunds Universitet. Projektet kommer att fokusera på Kemicentrum 1 med en yta på 22 200 kvadratmeter. Eftersom man ser att studenter tar med universitetets miljöprofilering när de väljer var de ska studera tror man att det finns ett intresse att hjälpa till med studien.

Akademiska hus, som äger många av Lunds Universitets lokaler, vill minska den levererade energin till verksamhet och fastigheter med 50 procent mellan 2000 och 2025. Dagens effektabonnemang för el är på 11 MW. I dag finns en baslast (den basenergi som krävs när lokaler används väldigt litet eller är tom) på ca 5MW el som Akademiska Hus inte har lyckats minska med de besparingsåtgärder som redan har gjorts. För att klara det sammanlagda målet måste man komma åt denna del av förbrukningen.

Förstudien ska innehålla både en kartläggning av elmätarstruktur och mappning av potentiella stora elförbrukare samt workshop och gruppdiskussioner med nyckelpersoner på Kemicentrum. I diskussionerna ska man försöka fånga upp användarbeteenden som påverkar elanvändningen. Workshopen inleds i december 2016.

Förstudien kommer att ligga till grund för genomförande av föreslagna åtgärder. Åtgärderna kommer att genomföras i samverkan med verksamheten. Akademiska hus har liknande fastigheter även på Campus i Lund, Frescati, KTH, Chalmers, Uppsala och Umeå men exemplet kan spridas även till andra fastighetsägare i till exempel Lund.

Projektdeltagare är Schneider Electric, Akademiska Hus, Lunds Universitet, SP (Sveriges Tekniska forskningsinstitut) och Future by Lund.

...
Relaterade filmer
No items found.
Relaterade projekt Taggar
Relaterade blogg Taggar
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt