Future Living & Spaces

Xplorion - Ett hållbart boende

Längs den planerade spårvägsgatan på Södra Brunnshög kommer LKF att bygga ett så kallat ”Passivt hus”. En ny typ av hyresrätter med inriktning på hållbarhet och miljö där fokuset ligger på delande. Kommunen har arbetat med detaljplanen sedan 2009 och har stora visioner för området.

Grunden i projektkonceptet är en ny typ av hyresrätt som inte tidigare har funnits på marknaden, där hyresgästen ska kunna vara med och påverka sin miljöpåverkan på ett helt annat sätt än vad som har varit möjligt i traditionella hyreslägenheter. Grundtanken är att det inte bara ska vara möjligt att välja ett miljövänligt alternativ utan det ska även vara möjligt för hyresgästen att välja bort förbrukning av energi, material och produkter genom att bo på Xplorion.

Dessa tankar ska genomsyra hela projektet från början till slut dvs vi strävar efter att använda så lite material som möjligt i byggprocessen. Konceptet bygger på att energi inte ska transporteras utan användas där den genereras på tre olika nivåer; inom lägenheterna, inom fastigheten och inom Brunnshög som generas lokalt i form av restvärme från den intilliggande forskningsanläggningen ESS.

I korta drag ska vi kunna erbjuda ett boendealternativ där hyresgästen får mycket mer självbestämmande över hur de vill att deras vardag ska påverka miljön. 

Vår ambition är att de ekonomiska incitament för att minska förbrukning av material och energi ska vara tydliga i detta projekt såväl under byggprocessen som när de boende flyttar in.

Huset byggs som passivhus, vilket innebär att energiförlusterna minimeras.

• El produceras lokalt med hjälp av solceller på de sedumklädda taken.

• Energin lagras med hjälp av batterier i källaren.

• Flera energisparande lösningar, bland annat luftvärmeväxlare för uppvärmning och                         duschvärmeväxlare som återvinner värme från vattnet.

• Behovsstyrd ventilation

• En mobilitetstjänst kommer att ingå i hyran vilket är meningen ska ersätta hyresgästens egen bil. I tjänsten ingår elbilpool, (låd-)cykelpool, mm

• Möjlighet till ett bilfritt boende, då hyresgästerna får tillgång till elbilpool och elcykelpool inkluderande lådcykel.

• Träffpunkt med café för social sammanhållning och tjänster som till exempel tvätt och                      cykelreparationer.

• Modern tvättstuga där hyresgäster bokar per maskin i stället för hela tvättstugan för att minska på resursförbrukning.

• Det hållbara konceptet ska genomsyra hela projektet, från projektering till förvaltning. Därför ska så få produkter och så lite material som möjligt användas under produktionen.

Bild från LINK Arkitektur.

Läs mer om Xplorion här:
LKF

Sydsvenskan

...
Relaterade filmer
No items found.
Kontaktperson
Håkan Niksson
Finansieras av
Fler projekt