Digital Cities & Citizens

Lund kan bli del av europeiskt plattformsprojekt

Det talas mycket om digitala plattformar – men hur kan de användas på bästa sätt i framtidens smarta och hållbara städer? Lund kommer att vara med som en av de ledande städerna i ansökan för ett EU-projekt. Övriga städer är London, Wien och Eindhoven.

Lund kommer att vara med i en projektansökan till EU-programmet Horizon 2020. Lund står tillsammans med London, Wien och Eindhoven som ledande städer i ansökan ”Harnessing the Value of Urban Data – making the dataeconomy work for inclusive, liveable and sustainable cities”. Bland följestäderna finns Taipei, Eilat, Zagreb och Leipzig. Ansökan kommer att färdigställas under våren och den tänkta projektstarten är i slutet av 2019.

Det var under 2018 som städerna började samarbeta för att se hur man kan få dataekonomin att fungera för medborgarna och för att lösa nyckelutmaningar för städernas datamarknad. Det är tyska Fraunhofer som koordinerar projektet, där värdet för städerna inte bara räknas i pengar utan också i sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar. Målet är att demonstrera hur data kan utbytas mellan olika intressenter för att skapa bättre och mer hållbara städer. I de fyra ledande städerna kommer man att använda sig av projekt där data utbyts med intressenter via en digital plattform. De olika fallen varierar från cykeldelning till smart belysning och kartläggning av turister men de har det gemensamt att de skapar ett mätbart värde som kan delas, säljas eller bytas.

I projektet är det tänkt att man ska belysa vilka transaktionsregler som ska finnas. Det är också en fråga om var intäkterna kan finnas. Kan staden till exempel ta betalt för data eller ska staden förse SME med data så att de kan bygga service åt medborgarna?

– I städerna kommer många datatransaktioner att ske och det kommer att bli spännande att se vilka värden som kan skapas av detta, tycker Anders Trana, projektledare på Future by Lund. Projektet är väldigt öppet för nya tankar och det är en spännande mix av städer.

Lund var intressant för projektet eftersom det är en mindre stad som trots den lilla skalan redan arbetar med frågan.

– Lund har en storlek som gör att vi kan representera merparten av de europeiska städerna, menar Lunds näringslivschef Per Persson. Samtidigt ser man att Lund är en progressiv stad som har en bra grund för innovation.

Ett arbete som redan startats i Lund som skulle kunna vara intressant i sammanhanget är den gemensamma digitala plattformen som man tittar på för Brunnshög tillsammans med aktörer såsom ICA fastigheter, LKF och Midroc. Där är planen att boende ska kunna samverka med till exempel varandra, näringsidkare och fastighetsägare.

– Vi kommer att ha en stor roll där vi har möjlighet att påverka och vara med och hitta en modell som kan fungerar för fler städer av Lund storlek. Det kommer att stärka Lunds roll i det europeiska samarbetet, säger Anders Trana.

I projektets slutfas är tanken att de ledande städerna ska kunna visa hur data kan utbytas mellan olika intressenter på en driftsäker plattform för att skapa smarta och hållbara städer. Följestäderna ska replikera tillvägagångssättet och bidrar på så vis till att lösningarna standardiseras och kommer att engageras och få inspiration för att sätta upp egna dataplattformar och projekt. De fyra följestäderna åtar sig att sätta upp åtminstone ett fall av datautbyte i stadsmiljö.

...
Fler projekt