Digital Cities & Citizens

P-platsen berättar när den är ledig

Tänk om du visste precis var det finns lediga p-platser i Lund redan innan du väljer väg in i staden? Så mycket tid du hade sparat – och så mycket drivmedel som sparats om alla förare slapp åka runt och leta p-plats. I Lund samarbetar flera olika aktörer för att detta ska bli verkligt i framtiden. Här kan du följa starten genom en uppkopplingen av en sensor på en första p-plats.

I p-huset Färgaren har en p-plats kopplas upp med en sensor som visar om platsen är tom eller om det finns en parkerad bil på platsen. Det här är en försmak på det projekt som kommer att genomföras med p-platser i Lund under våren 2020, och förhoppningen är att bilförare via en kartvy i bilen i realtid ska kunna se var det finns platser lediga p-platser i staden. Johan Lindén på Mobile Heights är projektledare.

Kärnan i parkeringssensorn i julkalendern är Acconeers A111 radarsensor, en strömsnål sensor som detekterar avstånd, hastighet och rörelse med millimeterprecision. I just denna applikation används IoT-modulen XM122, världens första radarsystem som kan köra flera år på endast ett knappcellsbatteri. Radartekniken gör det möjligt att placera sensorn bakom ett plasthölje, vilket gör den okänslig för fukt och smuts från omgivningen. Acconeer AB är ett Lundabolag som grundades 2012 av forskare vid Lunds Universitet.

Data från radarsensorn skickas sedan via Bluetooth till en applikation i en mobiltelefon som fungerar som en Gateway för att skicka data vidare till en server. Applikationen i mobiltelefonen har utvecklats av miThings AB, ett företag som levererar IoT- och eHälsolösningar.

Med i projektet är också Lunds Kommuns Parkerings AB som är ett parkeringsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar parkeringsanläggningar i Lund. LKP:s uppgift är att göra Lund mer tillgängligt för boende, besökare och verksamheter genom att skapa miljösmarta parkeringslösningar. Ett system som involverar sensorer bidrar till att LKP får bättre överblick över beläggningen på bolagets parkeringar. Det passar bra eftersom en viktig del av LKP:s miljöarbete är att skapa hållbara och praktiska parkeringsalternativ, samt bidra till en innovativ och funktionell stadsmiljö.

Parkeringsprojektet ingår i Future by Lunds SOM-projekt (Smarta Offentliga Miljöer) vilket är en del av det Strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige som finansieras av Vinnova. I delprojektet som arbetar med att skapa en parkeringslösning samarbetar LKP, miThings, DivM, Mobile Heights, Volvo Cars, Future by Lund och ApParkingspot. Projektet pågår till den 30 juni 2020.

...
Fler projekt