Digital Cities & Citizens

Sensorteknik förbättrar laddplatser för elfordon

Laddplatser för elfordon är huvudfokus för ett av de sista delprojekten som startas inom SOM-projektet. Det kommer dels att handla om att placera sensorer som kan berätta om ett fordon står på laddplatsen utan att ladda, dels ge möjlighet att återstarta laddplatserna på distans. Dessutom har vi fått det glädjande beskedet att SOM-projektet (Smarta Offentliga Miljöer) har beviljats förlängning till december.

På flera ställen i Lund finns laddplatser där elfordon både kan parkera och ladda. Kraftringen är en av de aktörer som tillhandahåller laddning och man har noterat att både elfordon och fossilbränsledrivna fordon parkerar på laddplatser utan att utnyttja laddmöjligheten.

– Detta kan bli frustrerande för de som behöver ladda då de kan ha fått digital information att platsen är tillgänglig – och när de kommer fram visar det sig att den inte är det. I projektet kommer man därför att ha sensorer på laddstolpen som känner av om en bil står parkerad på platsen även om laddkabeln inte är inkopplad, säger delprojektledare Johan Lindén på Mobile Heights.

Genom sensorernas rapportering kan webbtjänsterna (till exempel via Kraftringens app Laddkartan eller webbtjänsten uppladdning.nu) ge bättre information.

Lunds kommunala parkeringsbolag LKP har en liknande situation i ett av sina parkeringshus men har även utmaningen med att ha kontroll på rätt antal lediga platser i p-huset. Genom att placera sensorer på de unika platserna - som handikapparkering eller laddplats - samt att mäta antalet bilar som kör in respektive ut kan man skapa en bättre bild av vilka platser som är lediga. Ett bekymmer för att detektera hur många bilar som kör in och ut har varit att de befintliga sensorerna inte klarar av att detektera riktning och bilar som kör i fel körfält då ställer till problem. I projekten kommer man att använda Acconeers radarsensorer, som passar bra för att de är små, har lång batteritid och kan detektera riktning.

Sensorerna i projektet ansluts till Bluetooth mesh-nätverket som redan har placerats runt Mårtenstorget i ett annat delprojekt inom SOM. En annan teknik som kommer att provas i den tuffa radiomiljön i ett p-hus är Bluetooth LongRange. Till sensorerna kopplas olika tjänster via plattformen Yggio. I projektet finns både LKP och ApParkingspot med tjänster som visar lediga platser. I SOM:s testbädd finns även möjlighet till visualisering på en kartvy i T-Kartors verktyg.  Även Volvo finns med som passiv partner i projektet och det diskuteras om det finns möjlighet att lägga upp lediga parkeringsplatser från systemet in i bilens infotainment.

Den andra delen av projektet handlar om att laddstolparna ibland tappar kontakten med systemet, och då behöver de återstartas. Tidigare gjordes detta genom att någon åkte ut för att göra en reset. Genom att kunna skicka en styrsignal över sensornätverket till en återställningsenhet i laddaren kan detta istället göras på distans.

– Detta projekt syftar till att kunna återställa laddstolpens styrbox på distans när man tappar kontakten, men det är också en test och utvärdering av hur vi kan använda metoden även i andra tillämpningar, berättar Johan Lindén.

Projektet demonstrerar även hur man sätter upp en aktor i det befintliga Bluetooth Mesh nätet. Det fungerar genom att man använder öppna API och datamodeller för parkeringsplatser och detta gör det enkelt för alla att ansluta sig till olika tjänster samt att sätta upp nya sensorer.

– Vi använder oss av Fi-Ware datamodeller som är speciellt fokuserade på applikationer i den smarta staden. Det spelar ingen roll vilket gränssnitt eller radiolösning som används utan datamodeller och API ska vara detsamma. Vi har valt att använda Bluetooth 5.0 med nya funktioner så som Mesh och Longrange i detta projekt för att utvärdera dess möjligheter, säger Johan Lindén.

Förutom ovan nämnda partners medverkar även Sensative och miThings i projektet.

Nyligen blev det också blivit klart att SOM II (Smarta Offentliga Miljöer) som skulle ha avslutats under juni förlängs till den 18 december. Förlängningen görs på grund av förseningar orsakade av pandemin.

SOM-projektet är en del av det Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet, IoT Sverige som finansieras av Vinnova. Projektet startade den 1 september 2017.

Bild: Johan Lindén.
...
Fler projekt