Digital Cities & Citizens

Smart teknik används i cykelprojekt

Vilken väg väljer Lunds cyklister och tycker de att deras cykelväg känns säker? I september 2018 deltog nästan 500 lundacyklister i ett projekt där ny teknik skapar bättre underlag för både trafikplanering och forskning. Resultaten visades på den internationella transportkonferensen i Köpenhamn.

I Future by Lunds projekt  Smarta Offentliga miljöer undersöks hur uppkopplade saker kan förbättra medborgarnas vardag. I Lund testas sensorer i bland annat kabelskåp, växthus och soptunnor – och i september 2018 var det alltså cyklisternas tur.

‑ Vi vill kunna erbjuda medborgarna bättre tjänster, hitta effektiviseringar och göra våra processer smartare, säger Anders Trana, projektledare på innovationsplattformen Future by Lund inom Lunds kommun. Genom cykelprojektet kommer vi att få en tydligare överblick av cyklisternas verkliga önskemål och behov.

I projektet har man testat att samla in data genom två smarta insamlingsmetoder. Den första delen är en insamling av resdata genom appen TravelVU. De cyklister som deltog fick hela sitt resmönster med vägar och transportmedel enkelt loggade enbart genom att mobilen fanns med på cykelturen. De insamlade uppgifterna visade vilka vägar som cyklisterna valde genom Lund. Den andra delen av projektet var ”Tryck till” – en insamling av platser där cyklisterna upplevde otrygghet i trafiken. Varje gång cyklisten upplevde en osäkerhet i trafiken kunde de markera det genom att trycka på en knapp på styret. Knappen kommunicerar via Bluetooth och insamlad data ger en uppfattning både om enstaka platser som kan behöva en förbättrad lösning och om generella situationer som kan vara bra att undvika i framtida planering.

‑ Det är viktigt att veta hur cyklister väljer sina cykelvägar och om de alltid väljer samma väg, säger Emeli Adell, affärsområdesansvarig för framtidens transporter på Trivector Traffic. Vi vill också veta om åtgärderna för förbättringar av cykelvägarna utförs på rätt ställe eller om cyklisterna har andra uppfattningar. Det här är frågor som till stor grad är obesvarade men som är viktiga att få besvarade för framtida stadsplaneringen. Det finns stora potentialer för förbättring och genom att använda smartare teknik kan man samla in större mängder data med bättre precision. De uppgifter vi samlar in kommer också att vara viktiga för forskningen.

Under augusti månad rekryterades cirka 500 lundacyklister och deltagarna kunde välja att vara med i enbart en eller båda undersökningarna. De som ville vara med och bidra gavs möjlighet att anmäla sig via hemsida och QR-kod bland annat i sociala medier och på affischer i staden.

I projektet samarbetar Trivector, Lunds Kommun, Hövding, Malmö Universitet, Future By Lund, miThings, Malmö kommun och Mobile Heights.

Projektet ses som så intressant att sättet att samla in data i Lund visades under den internationella transportkonferensen ITS World congress i Köpenhamn. ITS är den största internationella kongressen för intelligenta transportsystem och 2018 pågick den mellan 17 och 21 september. Kongressdeltagarna kunde då via skärmar ta del av visualiseringar av de insamlade uppgifterna.

Den insamlade informationen kommer även att kunna användas inom forskning, bland annat på Malmö Universitet, och av Lunds kommuns samhällsplanerare. Projektet är en del av Smarta Offentliga Miljöer som ingår i IoT Sverige, vilket är Vinnovas stora satsning på att utveckla Internet of Things.

Länk till pressmeddelandet.

Sydsvenskans artikel.

...
Relaterade filmer
No items found.
Relaterade blogg Taggar
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt