Om oss

Om Future
by Lund

Vårt fokus

Smart Cities…

Future by Lund är en innovationsplattform för utveckling av hållbara attraktiva städer. Här samlas nya och etablerade aktörer sida vid sida. Inom våra fokusområden skapar vi olika testmiljöer. Vi verkar och främjar ”Smart cities & Smart citizens”.

Fokus ligger på sex utmaningar som har stor betydelse för utformningen av hållbara städer: Energi, Moving things and people, Makers & Sharing, Digitala människan, Future Living & Spaces och Human Centric Light.

I vår plattform korsbefruktas nytänkande kreativitet med erfarenheter och kunskap från de olika fokusområden, vilket ger en stabil grund för framtidens smarta innovationer. Genom att delta i utvecklingsprojekt får du möjlighet att visa upp dina lösningar och pröva dem mot marknaden. Future by Lund är en kreativ spelplan för en bättre framtid, i ständig rörelse och alltid på jakt efter nya lösningar som gör världen lite bättre.

Future by Lund verkar i Lund med sitt kontor på Ideon Innovation, en kreativ och rolig miljö för att testa och utvärdera smarta hållbara innovationer.

Se våra projekt
Digital
Humans

Vilka möjligheter ger de digitala lösningarna för att skapa nya lösningar för människor, företag och organisationer i staden.

ENTREPRENEURSHIP
& MANAGMENT

Vem äger innovations arbetet och skiljer den sig från vanligt utvecklingsarbete? Finns det en metod eller verktyg man kan använda sig av eller handlar det om ledarskap och kultur?

MOVING THINGS
& PEOPLE

Hur vi förflyttar oss med minimal miljöpåverkan i en allt mer urbaniserat framtid? Kan elektrifiering av stadens transporter och ny tjänster vara en lösning?

HUMAN
CENTRIC LIGHT

Våra inomhus miljöer är omgivna i artificiellt ljus medan människan är biologiskt anpassad till naturligt solljus. Hur ser morgondagens inomhusljus ut som ger oss alla fördelar av solljuset?

FUTURE LIVING
& SPACES

Hur kan vi bo och leva i framtiden? Kan vi få inspiration från spetsteknologi, rymden eller andra extrema miljöer för att kunna forma morgondagens boendemiljöer?

Hur vi jobbar

…Smart Citizens

Vår arbetsfilosofi bygger på tre steg; Forma, Kunna & Göra. Det kan vara allt från att testa prototyper, marknader och behov till att matcha, idéutveckling, forskning, finslipning, kommunikation och lansering. Oavsett vilket stadie eller fas du är i hjälper vi dig att forma, kunna & göra.

Vårt maskineri består av ett rikt nätverk som tillsammans tar till vara på den kreativitet som finns, med fokus på att skapa attraktiva och hållbara lösningar för och med de som bor där. Tillsammans med våra kompetenta partners inom Lunds kommun, näringsliv och akademi samarbetar vi för att lösa globala utmaningar och skapa innovativa och hållbara städer. Tillsammans utforskar vi möjligheter, identifierar behov, utvecklar, inspirerar och leder nya kvalitativa innovationer och affärsmodeller. Tillsammans skapar vi framtiden.

Forma

Identifiera behov & drivkraft
Utforska & se möjligheter  
Kombinera & se potential  
Mindset, varumärke & kultur  
Bygga och stödja nätverk och koppla ihop individer  
Skapa kopplingar mellan samhälle, trender, behov och teknik

Kunna

 Identifiera, stödja & vägleda innovationsförmågor
Hitta & initiera marknader  
Strukturera & identifiera kunskaps- & resursbehov, erbjuda kompetenshöjning  
Engagera industriella nätverk, koppla in forskningsresurser samt bygga samverkan  
Använda nya verktyg, samarbetsmodeller och affärsmodeller
 Kommunicera & informera

Göra

 Testa prototyper
 Lansera lösningar för marknadsbrister vad gäller kapital, arbetskraft, info mm  
Initiera och testa utmaningar i olika sammanhang  
Skapa underlag för investeringar & upphandling 
Lyfta in rätt personer & vägleda

Vår stad

Innovativa Lund

Under de kommande åren kommer Lund att bli en regional och internationell arena för innovativ hållbar stadsutveckling och för tester och pilotprojekt i skarpt läge. Lund axlar en allt större roll som en internationell plats för kunskapsutveckling och innovationer för den globala kunskapsekonomin. Samtidigt är staden liten, vilket ger fördelen att det är nära till allt och alla.

Future by Lund blir en motor i Region Skånes nya satsning på innovationer för smarta hållbara städer, som syns genom en ny internationell innovationsstrategi med smarta hållbara städer som pilotområde. Tillsammans ökar vi Skånes attraktionskraft för både talanger och internationellt kapital. Lund är dessutom en stad av ungdom, humor och skön stämning. En bra mylla för en innovationskultur!

Dagens enorma
potential

Dagens teknologiska utveckling tillsammans med utvecklingen av inkubatorer, Science parks, kluster och hubar har ökat våra valmöjligheter och utvecklingspotential som företagare. De nya möjligheterna har också bidragit till allt fler ny aktörer med nya tjänster, produkter och lösningar vilket också försvårar för oss att hitta rätt. Vår organisatoriska potential ökar för varje dag, men utmaningen blir allt tydligare - Att hitta rätt i en allt trängre värld.

Utanför
comfort zonen

I en allt trängre värld där fler aktörer är i jakt på nya idéer och lösningar blir även misstagen fler. Man vågar inte göra fel eller så försöker man skydda sina tillgångar ännu hårdare. Vår åsikt är att du måste våga lämna din Comfort zon och börja experimentera med nya tekniker, kunskaper och nya aktörer för att själv kunna förstå framtiden.

Att skapa med andra

Men det slutar inte med att bara förstå framtiden. Vill du verkligen skapa nya lösningar, utforma nya idéer och utveckla nya affärsmodeller anser vi att du måste göra det i samverkan med andra. Det är när man samskapar och har roligt med andra som man hittar nya innovationer.

Utanför
comfort zonen

I en allt trängre värld där fler aktörer är i jakt på nya idéer och lösningar blir även misstagen fler. Man vågar inte göra fel eller så försöker man skydda sina tillgångar ännu hårdare. Vår åsikt är att du måste våga lämna din Comfort zon och börja experimentera med nya tekniker, kunskaper och nya aktörer för att själv kunna förstå framtiden.