Om oss

Om Future by Lund

Om oss

Smart cities &
Smart citizens

Future by Lund är en innovationsplattform för utveckling av hållbara attraktiva städer. Här samlas nya och etablerade aktörer sida vid sida. Inom våra fokusområden skapar vi olika testmiljöer. Vi verkar och främjar ”Smart cities & Smart citizens”. 

Vårt maskineri består av ett rikt nätverk som tillsammans tar till vara på den kreativitet som finns, med fokus på att skapa attraktiva och hållbara lösningar för och med de som bor där. Tillsammans med våra kompetenta partners inom Lunds kommun, näringsliv och akademi samarbetar vi för att lösa globala utmaningar och skapa innovativa och hållbara städer. Tillsammans utforskar vi möjligheter, identifierar behov, utvecklar, inspirerar och leder nya kvalitativa innovationer och affärsmodeller. Tillsammans skapar vi framtiden.

Fokus ligger på sex utmaningar som har stor betydelse för utformningen av hållbara städer: Energi, Moving things and people, Makers & Sharing, Digitala människan, Future Living & Spaces och Human Centric Light.

Human Centric light

Hur ser morgondagens inomhusljus ut som ger oss alla fördelar av solljuset?

Makers & Sharing

Allt fler vill använda sin kreativitet för att skapa, göra-det-själv, byta, låna, ge och få. Men vad innebär det för en stad och människorna som lever där?

moving things & people

Hur vi förflyttar oss med minimal miljöpåverkan i en allt mer urbaniserat framtid? Kan elektrifiering av stadens transporter och ny mobilitetstjänster vara en lösning?

Future living & spaces

Hur kan vi bo och leva i framtiden? Kan vi få inspiration från spetsteknologi, rymden eller andra extrema miljöer för att kunna forma morgondagens boendemiljöer?

Digitala människan

Vilka möjligheter ger de digitala lösningarna för att skapa nya lösningar för människor, företag och organisationer i staden.

Energi

Hur ser framtidens energilösningar ut när fler och fler både producerar och konsumerar energi samtidigt? 

I vår plattform korsbefruktas nytänkande kreativitet med erfarenheter och kunskap från de olika fokusområden, vilket ger en stabil grund för framtidens smarta innovationer. Genom att delta i utvecklingsprojekt får du möjlighet att visa upp dina lösningar och pröva dem mot marknaden. Future by Lund är en kreativ spelplan för en bättre framtid, i ständig rörelse och alltid på jakt efter nya lösningar som gör världen lite bättre.

Future by Lund verkar i Lund med sitt kontor på Ideon Innovation, en kreativ och rolig miljö för att testa och utvärdera smarta hållbara innovationer.

Om oss

Hur vi jobbar

Vår arbetsfilosofi bygger på tre steg; Forma, Kunna & Göra. Det kan vara allt från att testa prototyper, marknader och behov till att matcha, idéutveckling, forskning, finslipning, kommunikation och lansering. Oavsett vilket stadie eller fas du är i hjälper vi dig att forma, kunna & göra.

Forma

Identifiera behov & drivkraft
Utforska & se möjligheter  
Kombinera & se potential  
Mindset, varumärke & kultur  
Bygga och stödja nätverk och koppla ihop individer  
Skapa kopplingar mellan samhälle, trender, behov och teknik

Kunna

 Identifiera, stödja & vägleda innovationsförmågor
Hitta & initiera marknader  
Strukturera & identifiera kunskaps- & resursbehov, erbjuda kompetenshöjning  
Engagera industriella nätverk, koppla in forskningsresurser samt bygga samverkan  
Använda nya verktyg, samarbetsmodeller och affärsmodeller
 Kommunicera & informera

Göra

 Testa prototyper
 Lansera lösningar för marknadsbrister vad gäller kapital, arbetskraft, info mm   
Initiera och testa utmaningar i olika sammanhang  
Skapa underlag för investeringar & upphandling 
Lyfta in rätt personer & vägleda

Vår stad

Innovativa Lund

Under de kommande åren vet vi att nordöstra Lund med Kunskapsstråket och Brunnshög blir en regional och internationell arena för innovativ hållbar stadsutveckling och för tester och pilotprojekt i skarpt läge. Lund axlar en allt större roll som en internationell plats för kunskapsutveckling och innovationer för den globala kunskapsekonomin. Samtidigt är staden liten, vilket ger fördelen att det är nära till allt och alla. Future by Lund blir en motor i Region Skånes nya satsning på innovationer för smarta hållbara städer, som syns genom en ny internationell innovationsstrategi med smarta hållbara städer som pilotområde. Tillsammans ökar vi Skånes attraktionskraft för både talanger och internationellt kapital. Lund är dessutom en stad av ungdom, humor och skön stämning. En bra mylla för en innovationskultur!