Julkalender med sensorer

12: Naturälskare räknas vid Skryllegården

Caroline Wendt
December 9, 2019

Drygt 600 000 besök görs varje år i Skylleområdet, där man kan njuta av naturen i till exempel Boks backe, Gryteskog eller Prästskogen. Men hur kan man då veta hur många som besöker en skog? Exakt kan man förstås inte veta, men Skryllegården håller god koll på antalet besök genom att använda en trafikräknare.

Skrylleområdet mellan Södra Sandby och Dalby öster om Lund är ett skogsområde dit många lundabor och andra söker sig till på lediga stunder. Området består av flera sammanlänkande naturreservat och områdets centrum är Skryllegården, en anläggning med bland annat restaurang, gym och Naturum. Från Skryllegården utgår flera vandringsslingor av varierande längd och sammanlagt nio kilometer elljusspår.

Skrylleområdet är faktiskt ett av södra Sveriges mest välbesökta friluftsområden och Skryllegårdens räkning visar att de har mer än 600 000 besök per år. Men hur vet man då det? Vid Skryllegården finns induktionsslingor för in- och utfart vid parkeringen. Slingorna registrerar antal fordon som passerar och Skryllegården räknar med 2,4 personer per fordon - en vedertagen siffra i dessa sammanhang. I en del bilar är det bara en person men området har också många besök av bussar samt personer som kommer gåendes eller via cykel. Om man räknar till Skrylleområdet i sin helhet är besökssiffran givetvis högre då alla besökare inte kommer förbi Skryllegården. Nedan redovisas besökssiffrorna/månad sedan mätningen med nuvarande utrustning påbörjades. Besöken är relativt jämnt fördelade över året men en viss nedgång under sommarsemestern då kanske stranden lockar istället. Söndagar är det ofta ”invasion” och antalet besök är inte sällan nästan dubbelt upp mot vardagarna.

På naturum Skrylle får besökarna veta mer om naturreservatets växter och djur men också om kulturhistoria och geologi. Inomhusutställningen är öppen nästan alla dagar mellan 9 och 16. Naturum, som drivs av Lunds kommun, arrangerar natur- och kulturarrangemang i Skrylle men också på andra ställen i Lund.

Under året har Naturum genomfört över 180 arrangemang för allmänheten med mer än 4700 deltagare. Över hundra skolklasser och grupper har tagit del av naturvägledning och guidning vid bokade besök. Naturum har en sensor som möter antalet passager vid byggnaden. För 2019 kommer det totalt uppgå till cirka 127 000 passager till Naturums utomhus- och inomhusutställning.

Har du en idéer för användningen av sensorer? Var med i vår tävling "Så blir det bättre med en sensor".

Fotograf, stora bilden: Sofie Persson

Related videos to category:
Julkalender med sensorer
No items found.
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar