Julkalender med sensorer

14: Sensorer varnar för höga vattennivåer i Malmö

Caroline Wendt
December 9, 2019

Vår grannstad Malmö använder sensorer för att hålla koll på vattennivåerna i kanaler och hamn. Sedan våren 2019 kan Fastighets- och gatukontoret i Malmö se kanalens vattennivåer i realtid. Projektet var ett av stadens första för att komma igång med Internet of Things ”från ax till limpa”.

I centrala Malmö är det nära till vatten och det är väldigt viktigt för staden att hålla koll på vattennivåerna i kanaler, i den inre hamnen och i småbåtshamnar. För ungefär ett år sedan placerade därför Malmö stad ut sensorer i kanalen för att mäta vattennivåer för att kunna leverera värden vidare inom kommunen. Nu har Malmö stad tio stycken LoRa-uppkopplade ultraljudsensorer som övervakar vattennivåerna runt hela kanalsystemet. Inom en nära framtid kommer staden att ha ytterligare sex sensorer till i drift för övervakning av lågpunkter i vägnätet vilka är extra känsliga vid skyfall. Malmö stad har tjänstemän som har beredskap vid till exempel olyckor, skyfall och översvämningar och de behöver så tidigt som möjligt få reda på när det väntas extrema vattennivåer så att de kan vidta skyddsåtgärder till exempel runt nedgångarna till Citytunneln vid Bagers plats och Anna Lindhs plats. Beredskapen är viktig är för dagvattenpumpstationerna där tjänstemännen i beredskap vill ha förvarning om var i Malmö vattennivåerna i pumpbrunnarna börjar bli höga. Staden har också en skyfallsstrateg som så tidigt som möjligt behöver förvarning om var i Malmö skyfallet hamnar så att åtgärderna kan anpassas så effektivt som möjligt.

En annan praktisk användning av sensorernas mätningar är att fastställa om vattenståndet blir mer än 1,62 m över medelvattenytan – då får nämligen de entreprenörer arbetar med stenklädda slänter i kanalen får mer betalt.

Tekniken som används är sensorer av typen Elsys (dessa sensorer använder ultraljud). Dessa kommunicerar med stadens system via ett LoRa-nätverk som möjliggör kostnadseffektiv sensormätning över stora avstånd. Informationen läses in i stadens IoT-plattform Yggio och visualiseras sedan i Power BI.

Bildtext: Visualiseringen av vattennivåerna vid Slussplan i Malmö. Nivåerna mäts med hjälp av sensorn Elsys. Visualiseringsprogrammet Power BI visar att vattennivåerna mellan den 16/10 och den 3/12 varierar mellan +/- 30 cm mot medelvattenytan, vilket är den normala ebb- och flodvariationen varje dygn. Skulle de uppmätta värdena hamna mellan +1,0 m upp till +1,5 m redovisas värdena i gult och från +1,5 m och uppåt redovisas de i rött. När vattenståndet i Öresund visualiserat i Sjöfartsverkets app Viva vid mätstationen i Norra Hamnen stadigt ökar från 1,0 m till 1,5 m över medelvattenytan (MVY) (gultläge) då är det beredskapsläge och nivåerna kan snabbt nå uppåt 2,0 m över MVY inne i kanalen (rött läge) och leda till översvämningar med mera bland annat i Citytunnelns nedgångar runt Malmö C. 

Elsys LoRa-sändare med ultraljudsensor.

Har du en idéer för användningen av sensorer? Var med i vår tävling "Så blir det bättre med en sensor".

Related videos to category:
Julkalender med sensorer
No items found.
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar