Julkalender med sensorer

17: Sensorer hjälper till vid hämtning av avfall

Caroline Wendt
December 12, 2019

När det gäller hanteringen av sopor finns möjlighet att optimera hämtningsintervallen ytterligare. Där kan sensorer som mäter och rapporterar om hur fyllda kärlen är vara till stor nytta. I Lund samarbetar det kommunala bostadsbolaget LKF med Renhållningsverket och Kraftringen i ett projekt som kan göra sophämtning ännu mer miljövänlig.

På vilket sätt kan sensorer hjälpa till när det gäller hämtning av avfall? Detta undersöker man i ett samarbetsprojekt där LKF (Lunds kommunala Fastighets AB), Lunds Renhållningsverk och Kraftringen medverkar. Tanken är att man ska kunna studera fyllnadsgrader vid hämtning av avfall för att kunna optimera hämtningsintervallerna. Det blir också en inblick i de boendes avfallsvanor vilket kan hjälpa till att avgöra var behållare ska placeras i framtiden. Detta är ett pilotprojekt där projektdeltagarna först vill skapa sig en nulägesbild av avfallshämtningarna.

Sensorerna monterades i Lund under december månad och de kommer att mäta när avfallsbehållarna blir fulla. Totalt är nio stycken sensorer monterade i fraktionerna restavfall, returpapper och kartong på tre av LKF:s avfallsanläggningar.

I pilotprojektet undersöks också om LoRaWan är en dataöverföringsteknik som passar för avfallsbranschen.

Sensorn mäter från botten av avfallsbehållaren.

Bildtext, stora bilden: När man ser hur stora de underjordiska avfallsbehållarna är det lätt att första att det är viktigt att veta precis när det är dags att tömma dem. Foto: Björn Lahti

Har du en idé om hur man skulle kunna använda en sensor: Var med i vår tävling "Så blir det bättre med en sensor".

Related videos to category:
Julkalender med sensorer
No items found.
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar