Julkalender med sensorer

8: Nu kan julstämningen på Stortorget mätas

Caroline Wendt
December 5, 2019

Stortorget är julsmyckat med ljus i granen, snölekplats för barnen och vackert pynt. Det här måste vara den rätta platsen om man vill mäta julstämningen i Lund – och därför har vi placerat en ljudsensor på Rådhusets fasad och hoppas på mycket bjällerklang och tomtevisor!

Nu mäter vi ljudnivåerna på julsånger och på glada julfirare som passerar Lund rådhus på Stortorget. Sensorn mäter ljudstyrkan i decibel, dB, som är en logaritmisk skala som gör att man slipper ange ljudtrycksnivån med sjusiffriga tal. Sensor kopplas upp i LoRa-nätet, sensornätverket som finns i Lunds kommun.

Här kan du följa nivåerna för julstämningen på Stortorget.

Demon visar data från en LoRa-sensor av modellen IoTsens Sound Sensor, presenterat som en rapport via Microsoft Power BI. Abiro IoT visualiserar och analyserar data från Sensatives IoT-plattform Yggio, och kan också förmedla informationen vidare till Microsoft Power BI och Google Data Studio.

Om ljud upplevs som buller eller inte varierar från person till person. Buller definieras som oönskat ljud, och många faktorer kan avgöra om vi tycker att ljudet är buller – till exempel tidpunkt på dygnet, i vilket sammanhang det är och vilken attityd man har till ljudet. Fysiska faktorer som ljudstyrkenivå, karaktär och frekvenssammansättning spelar förstås också en stor roll.

För att begränsa bullerstörningarna i samhället finns riktvärde för vilka ljudnivåer som är acceptabla för olika störningskällor. Riktvärden finns på Folkhälsomyndighetens och Naturvårdsverkets hemsidor.

För lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde är riktvärdena för maximalt ljud (LAFmax) 110 dB och för ekvivalent ljud (LAeqT) 97 dB. Riktvärdena anges både för maximala ljudnivåer och för ekvivalent ljud som är ett slags genomsnittsvärde.

Lunds kommun har tagit fram ett åtgärdsprogram mot buller för åren 2019-2023.

Förhoppningen är att programmet bidrar till en förbättrad ljudmiljö och ett ännu attraktivare Lund, samtidigt som det leder till en förbättrad hälsa hos Lundabor.

Har du en idéer för användningen av sensorer? Var med i vår tävling "Så blir det bättre med en sensor".

Related videos to category:
Julkalender med sensorer
No items found.
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar