Future by Lunds nya normala

”Det är ett uttalat mål för plattformen att bli mer internationellt kaxig”

Caroline Wendt
June 7, 2020

‍Future by Lunds projektledare Peter Kisch ser hur en kris kan frigöra innovationspotentialen inom många områden. Inom plattformssamarbetet kommer fokus i den närmaste framtiden ligga på olika mobilitetslösningar, en digital infrastruktur, klimatneutralitet i staden och internationella uppkopplingar. "Lund har kompetensen och förmågan. Det vi behöver är att bli ännu bättre på att organisera oss för att kunna köra stora projekt som ger möjligheter för många aktörer", säger Peter Kisch i en intervju i vår nystartade serie Future by Lunds nya normala.

Under våren har en pandemi gjort att mycket av det vi tidigare såg som självklart har förändrats. Vilka strategier har varit framgångsrika för att klara krisen och vad är viktigt att tänka på när samhället ska återstartas när krisen är över? Future by Lund startar nu en intervjuserie inom vårt nätverk för att spana efter Future by Lunds nya normala. Vi lyfter den kompetens som finns i vår närhet så att vi gemensamt kan förbereda oss för framtiden och ser vad krisen har betytt ur ett innovationsperspektiv. Vet du någon person som sitter inne med kunskaper och infallsvinklar som kan vara intressanta för oss att ta del av? Skicka gärna förslag på personer att intervjua till info@futurebylund.se

De senaste månaderna har det varit många förändringar i samhället – Vilka möjligheter kan det finnas i detta?

- Jag ser massor av möjligheter. Kris är förstås en situation som är jobbig men det är också i tider av kris som vi kavlar vi upp ärmarna och kan göra och identifierar nya saker. Tittar man historiskt kan man se att extrem svält varit modern till många innovationer. Nu menar jag inte att vi ska lida för komma framåt men man kan se möjligheter i den tid vi har nu. Jag har hört från en del av våra partners i Future by Lund att man börjar fundera över hur vi ska organisera framtidens arbetsplats och framtidens mobilitet. Kan vi accelerera digitaliseringen för att skapa nya attraktiva lösningar och samtidigt komma åt klimatfrågan? Många av dessa saker har vi hittills inte riktigt kunnat ta i men nu frigörs mycket av innovationspotentialen i dessa frågor. Krisen har accelererat behovet att ta fram nya lösningar.

Vilken typ av innovationsområden ser du att Future by Lund kommer att jobba med framöver?

- Vi kommer att jobba med olika former av mobilitetslösningar. Inom det har vi redan jobbat ganska mycket med elektrifiering och den kommer fortsätta att driva på utvecklingen av klimatneutrala transporter. Vi kommer även att arbeta med mjukvarulösningar, IoT-lösningar och sensorlösningar som hjälper oss att bättre förstå mobilitet och trafiksystem. I detta ska vi försöka få implementeringar i staden och då gäller det att få en bättre kombination mellan det offentliga och det privata – det vill säga vad vi ska planera som stad och vilka lösningar som ska vi lyftas in i staden. Ett område är digital infrastruktur generellt. Där är det återigen kombinationer av olika typer av sensorlösningar och 5G-lösningar. Vi ska se vad är för nya tjänster och lösningar som vi kan leverera. Vi ska också ha större fokus på klimatneutralitet i staden och se vilka lösningar som kan bidra till att radikalt minska klimatpåverkan. Där ser jag massor intressant kopplat till mer energieffektiva byggnader, återigen mobilitetslösningar men kanske även jobba med det som kallas kolsänkor, alltså olika lösningar som gör att vi kan binda kol för att reducera klimatpåverkan. Det är det tre områden som vi ser att vi kommer att jobba mycket med inom kort.

I Future by Lund har det varit viktig att jobba med internationella kopplingar. Hur ska ni jobba med det framöver?

- Jag är helt övertygad om att internationella kopplingar och internationalisering rent generellt kommer att bli ännu mer viktigt framöver. Där ser vi gärna att vi kan ge möjlighet för de idéer som vi kan generera här att flytta till andra platser men också att idéer från andra platser kan komma hit. Antingen kan vi göra det genom att jobba genom större företag eller organisationer eller genom att SME och startups kommer hit eller åker härifrån till andra platser. Den här aktiviteten kommer vi att accelerera framöver och det finns tillräckligt många intressanta partners i Future by Lund som är beredda att delta. Vi är en stark konstellation som har förmåga att göra detta. Det är ett uttalat mål för plattformen att vi höjer blicken och bli mer internationellt kaxiga.

Hur kan krisen påverkat arbetet mot klimatneutralitet?

-Jag tycker att krisen har öppnat upp ett väldigt intressant fönster där folk börjar ifrågasätta om vi ska fortsätta jobba, leva, konsumera och tillverka som vi gjort tidigare eller om vi ska gå in i något annat. Nu har många provat på ett alternativ som tidigare ofta varit omöjligt - nämligen att jobba hemifrån. Jag ser att det kan komma en ny kombination, där en del är att inte alltid behöva ta sig fysiskt till vissa platser. Innan krisen var det inte många arbetsgivare som var beredda gå med på detta. Såklart finns det jobb där detta är helt omöjligt, men i tjänstesektorn är jag helt övertygad att vi kommer att se ny lösningar där klimatfrågan är integrerad i sättet att arbeta. Jag tror att vi kommer att se även andra nya lösningar framöver.

Vad kan vi göra mer av i Lund?

- Jag tror att vi har kompetensen och förmågan. Vi behöver bli ännu bättre på att organisera oss för att kunna köra stora projekt som ger möjligheter för många aktörer. Vi behöver kunna jobba bättre över organisationsgränser mellan olika aktörer och snabbare och mer agilt kunna komma framåt med olika typer av resurser, som både privat och offentligt kapital men också med den talangpool som vi har i Lund. Det är precis i detta område som plattformen Future by Lund är som bäst; när vi kan agera i mellanrummet mellan olika aktörer och skapa nya mervärden som var och en av aktörerna var för sig inte klarar av att göra.

Texten är en något modifierad sammanfattning av en längre intervju. Vill du ta del av hela samtalet – följ länken i artikelns början till filmen.

Related videos to category:
Future by Lunds nya normala
No items found.
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar