Future by Lunds nya normala

”Det personliga mötet kan vara på väg bort”

Caroline Wendt
June 2, 2020

Merete Daniel Nielsen, director för Cluster Excellence Denmark, ser hur många nya digitala goda vanor har växt fram under pandemin - som plattformar där man hjälps åt att ändra företagens affär, appar som hjälper oss att leva ett någorlunda normalt liv trots smittan och digitala plattformar för global matchmaking för att skapa nya samarbeten. Merete Daniel Nielsen menar också att innovationsplattformarna kan vara en neutral samlingsplats för att finna framtidens lösningar.

Emily Wise, fil dr Lunds Universitet och följeforskare på Future by Lund har gjort en intervju med Merete Daniel Nielsen Director, Cluster Excellence Denmark och President, TCI Network. Cluster Excellence Denmark är den nationella stödfunktionen för innovationsnätverk och kluster i Danmark. TCI Network är ett ledande globalt nätverk för människor och organisationer som arbetar i kluster och innovationsekosystem.

Under våren har en pandemi gjort att mycket av det vi tidigare såg som självklart har förändrats. Vilka strategier har varit framgångsrika för att klara krisen och vad är viktigt att tänka på när samhället ska återstartas när krisen är över? Future by Lund startar nu en intervjuserie inom vårt nätverk för att spana efter Future by Lunds nya normala. Vi lyfter den kompetens som finns i vår närhet så att vi gemensamt kan förbereda oss för framtiden och ser vad krisen har betytt ur ett innovationsperspektiv.Vet du någon person som sitter inne med kunskaper och infallsvinklar som kan vara intressanta för oss att ta del av? Skicka gärna förslag på personer att intervjua till info@futurebylund.se

Vilka förändringar och vilka framgångsrika strategier ser du i Danmark och Internationellt i samband med den kris som utlösts av covid-19?

- Vi är i en djup kris och mycket tyder på att den kommer att vara långvarig. Krisen har betytt många saker för oss alla – ekonomiskt, psykologiskt och socialt. Det har inneburit många nya vanor och praxis, och en av dem är att jobba digitalt. I krisen ingår också att man får tid att reflektera vad som har varit bra tidigare men också vad man borde ändra på. En bred samhällelig debatt som pågått länge både i Danmark och i övriga Europa har ju varit den gröna omställningen. Det finns de som inte har varit så glada för att göra en grön omställning eftersom det ger färre arbetstillfällen – men krisen kan göra att vi får lite tid att tänka över detta, så på lång sikt kan det bli bra.

- Vi måste hitta ett sätt att leva så vi kan gå vidare med samhället. Ett sätt är att det skapats grupper och plattformar för krishanteringar. En ny sort plattform är de där man kan diskutera vad man kan göra för att rädda sin affärsverksamhet. Det är innovation i bred betydelse och man kan få tillfälle att tänka igenom sin verksamhet. Det finns också de som utvecklat nya strategier, till exempel de som har utvecklat appar för retailbranschen för att sälja produkter. I Danmark säljs mycket takeawaymat och en del har gjort appar där man slipper gå in i butiken. Det utvecklas en bransch av hur man ska klara att ”living the pandemi”. Frågan är hur vi kan ändra vår affär och skapa ett nytt liv på ett sätt som vi någorlunda känner igen det.

Vad ser du för fördelar med digitala lösningar?

- Med tiden kommer vi att se vilka vanor vi ändrar tillbaka och vilka som blir permanenta. De digitala vanorna är här för att stanna. Jag tror att det personliga mötet kan vara på väg bort. Det är supereffektivt att mötas digitalt. Jag har hört om digitala matchmakingmöten och de som deltog har riktigt goda erfarenheter av det. För två månader skulle man nog ha tyckt att det här var en riktigt dålig ide men nu ser man att det kan fungera bra. Det finns många digitala verktyg och många fungerar bättre än vi tror.

- För att visa dansk robotindustri kan man ju inte som tidigare ställa upp en robot på en mässa för att visa den men det finns många möjligheter med att visa produkter genom digitala lösningar. För att lära känna personer finns det ju redan mycket data om alla personer ute på nätet. Du kan göra demonstrationsfilmer och det finns appar så att man kan mötas digitalt. Ett exempel av online matchmaking är Passionate network international där unga entreprenörer kan mötas digitalt.

- Många provar att mötas digitalt och får till nya lösningar. Det utvecklas riktigt snabbt både i Danmark och Europa. Många har ställt om sin produktion och samarbetar nu digitalt med någon de tidigare inte kände. Vår samverkanskänsla har vuxit och folk vill gärna hjälpa till i denna situation, som vi till exempel har sett med att många gör visir. Vi är bra på att samverka även om det inte är fysiskt och socialt och folk vill verkligen hjälpa till.

Många har visat en högre ambition att göra något för det gemensamma goda istället för den egna organisationen. Krävs det att innovationsplattformar och andra ledare går in och koordinerar det gemensamma?

- Helt säkert, där har plattformar ett viktigt berättigande tillsammans med de branschorganisationer som också tar ansvar. Nu när det är kris i hela världen är det superviktigt att ha mekanismer där man kan mötas och diskutera öppet. Det är viktigt med neutrala aktörer som kan vara ledare och förstå vad man kan göra. Många har lösningar som kan hjälpa andra. Det här är ett stort slag mot hela vår ekonomi men om man går tillbaka och jämför med depression och spanska sjukan så har vi ändå massor av resurser. Jag är mer bekymrad över Latinamerika och Afrika, hur ska kontinenter med sämre möjligheter kunna hantera detta? Jag är fundersam över Europas lösningar – blir man villig att dela och skala upp lösningar utan ekonomisk ersättning i nästa fas? Det finns en samlad plattform i regi av Enterprise Europé Network där många aktörer kan lägga upp lösningar inom Life Science och många aktörer i Europa deltar. En annan är Care & Industry together against corona.

Hur tror du att det blir med resor framöver? Och hur blir det med oss som samverkar i Greater Copenhagen?

- Jag tror att det kommer att ta lång tid innan vi börjar med resande. Vi kan klara av möten online och det kommer vi att fortsätta med. Jag är skeptisk till resande eftersom omkostnaderna för våra samhällen är extrem, i och med faran för att smittan ska spridas igen. Jag kan bara se att vi kan öppna när vi kan ge friskhetsintyg som validerar att den som reser inte har smittan när den reser ut – men till och med då är det tveksamt. Att åter börja resa som vi känner till det från förr kommer att ta mycket lång tid. Kanske kan Sverige och Danmark göra andra regler mellan länderna, det får vi se. Men klart är att digitala möten kommer att vara ett ”safer choice” för otroligt lång tid framöver. Vi behöver inte heller köpa dyra flygbiljetter och det finns massor av tid att spara.

Det är ofta lätt för de som känner varandra att utbyta digital information men hur ska man utveckla nya relationer?

- Det tar lång tid att bygga tillit och man får fundera hur man göra det digitalt – kanske ska man ta en kaffe digitalt? Jag vet inte hur man ska arbeta med det men det kommer att bli spännande!

Related videos to category:
Future by Lunds nya normala
No items found.
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar