Future by Lunds nya normala

”Det positiva med detta är att vi nu har viljan att förändra”

Caroline Wendt
August 4, 2020

Lars Mattiasson på Future by Lund är affärscoach och har mångårig erfarenhet av att utveckla affärsidéer och hjälpa entreprenörer. När många företag fick problem i samband med pandemin var han med och startade Lundasupport där Lunds innovationssystem samarbetar för att stötta företag. Nu ser Lars Mattiasson tecken på att de förändringar som har skett leder till helt nya möjligheter.

Under 2020 har en pandemi gjort att mycket av det vi tidigare såg som självklart har förändrats. Vilka strategier har varit framgångsrika för att klara krisen och vad är viktigt att tänka på när samhället ska återstartas efter krisen? I en intervjuserie inom vårt nätverk spanar vi efter Future by Lunds nya normala. Vi lyfter den kompetens som finns i vår närhet så att vi gemensamt kan förbereda oss för framtiden och ser vad krisen har betytt ur ett innovationsperspektiv. Vet du någon person som sitter inne med kunskaper och infallsvinklar som kan vara intressanta för oss att ta del av? Skicka gärna förslag på personer att intervjua till info@futurebylund.se

Vilka förändringar ser du inom området för entreprenörskap?

– Jag ser många förändring och krisen har inneburit massor av möjligheter för entreprenörer, säger Lars Mattiasson. För att se hur vi ska gå vidare och se på det nya normala som vi har framför oss vill jag först se på vad som har hänt och det kan sammanfattas i fem punkter:

1. Murar mellan branscher och kunskapsområden har rivits ner.

2. Vi har vågat testa mer grejer tillsammans. Vi sitter ju i samma båt och måste ro den i land tillsammans. Det gör att vår rädsla för att testa nytt i mycket har försvunnit.

3. Vi har fått en stor vilja att dela med oss av saker, som till exempel kunskap och nätverk. Det är sådant som får saker och ting att växa.

4. Det har skapats nya samarbeten.

5. Mönster som förändrats i samhället har inneburit nya möjligheter, speciellt inom entreprenörskap givetvis.

Lars Mattiasson ser också hur tiden när man i en del länder inte ens kunde lämna sin bostad och i andra länder var tvungna att vara sparsam med sociala kontakter har gett avtryck inom området för entreprenörskap.

– Idag är vi mer uppkopplade och värdesätter det globala samarbetet mer. Tidigare har vi kanske inte alltid haft tid att reflektera och det är viktigt att reflektera. Alla som tränar vet att om man glömmer bort att vila så blir det inte bra resultat. Det är samma sak i arbetet men entreprenörskap. Både vi och våra internationella kontakter har i viss mån suttit stilla i några månader och har då hunnit tänka igenom precis vad det är som har fungerat tidigare och vad vi skulle kunna ändra på. Det här har gett oss en otrolig energi att kunna se på nya förutsättningar för entreprenörskap.

Lars Mattiasson nämner det nya samarbetet Lundasupport ,där Lunds innovationsaktörer ingår, som exempel.

– I Lundasupport tittade vi först och främst på hur vi kan hjälpa företag och entreprenörer med akuta problem under Corona-pandemin. Det har nu utmynnat i något nytt. Bland annat har vi börjat få in nya affärsidéer – som förfrågningar från människor som vill starta nytt inom äldrevård eller hemtjänst som är områden som har berörts av krisen. Jag ser att det händer mycket som är positivt när vi nu har tid att reflektera.

Vad är viktigt att tänka på när man ska jobba med entreprenörskap framöver?

– Det viktiga är att vi som jobbar inom innovationsekosystemen fortsätter att jobba tillsammans som vi gjort under de senaste månaderna och bygger vidare på den kunskap och de nätverk som vi skapat med Lundasupport. När jag tänker efter så tror jag inte att det finns en enda fråga inom entreprenörskap som vi på plattformen Lundasupport inte kan rulla vidare och hjälpa till att lösa.

Vilka kommer att vara de bästa arbetssätten i framtiden för er?

– Det bästa arbetssättet är faktiskt att prata med varandra mer. Nu är det digitalt och det är inte så dåligt det heller. Vi sitter ofta i zoommöten och kommer att fortsätta att skapa nya sätt att arbeta tillsammans i digitala plattformar. Det positiva med detta är att vi nu har viljan att förändra. Det kanske inte fanns på samma sätt tidigare, innan krisen.

– Vi pratade tidigare om fem viktiga punkter – vi har rivit ner murar, vågar testa nytt, vågar dela med oss mer, vi har skapat nya spännande samarbeten och att det har resulterat i förändrade mönster i samhället totalt sett. Det här kommer att följa med oss framöver. Krisen har påverkat hur vi bor, hur vi äter, hur vi klär oss, hur vi konsumerar och hur vi reser. Allt som hänt kommer att påverka affärsmöjligheter för entreprenörer. I vissa branscher, som i resebranschen, kommer det att vara stora skiften som ger nya möjligheter. Tidigare kriser har skapar nya samarbetsmöjligheter och nya innovationer i samhället och det kommer också att ske nu också - kanske ännu högre grad än tidigare.

Texten är en något modifierad sammanfattning av en längre intervju. Vill du ta del av hela samtalet – följ länken till filmen.

Related videos to category:
Future by Lunds nya normala
No items found.
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar