Business, trade & Industry

Hur kan Lund synas bättre i USA?

Caroline Wendt
March 26, 2019

‍Den svenska ambassaden i Washington arbetar med att främja relationerna mellan Sverige och USA. I samarbetet med värdlandet ingår främjande av forskning och innovation där Lund har haft förmånen att arbeta med Maria Lönnberg, forsknings- och innovationshandläggare och sakkunnig i Smart Cities. "Lund är långt framme med sin Smart Citysatsning; jag uppfattar det som att mycket händer i Lund och att det finns en villighet att satsa på och prova nya lösningar", säger Maria Lönnberg.

Den svenska ambassaden gör många satsningar för att sätta Sverige på kartan i USA. Bland annat är ambassaden med på vissa konferenser och ger då en plattform för svenska forskare, städer och företag att visa upp sig. När Smart Cities Connect arrangeras i Denver första veckan i april kommer det finnas en svensk monter. Dessutom kommer Anders Trana, projektledare på SOM-projektet i Lund, att ingå i en panel tillsammans med och Mats Pettersson, Sensative, Celine Bergreen-Clausen, Malmö stad och Mikael Anneroth, Ericsson med Petra Dalunde, Urban ICT Arena som moderator. Ämnet är hur samarbete leder till innovation (Cooperation Leads to Innovation - The Swedish Example where Private and Public Parties Jointly Promote Innovation to Create Smarter Cities).

I Lund finns också ett svensk-amerikanskt samarbete genom att Cleantech Scandinavia har kopplats ihop med Greentown labs i Boston. Tanken är att svenska innovationer ska kunna tas till inkubatorn i Boston – men också att Lund ska kunna användas som en plattform för amerikanska bolag som vill komma ut i Europa.

– Cleantech Scandinavia går in i ett av de bästa ekosystemen inom området, säger Maria Lönnberg. De kommer att arbeta på ett utbyte där de svenska bolagen får en ”softlanding” i Boston och på att det blir fördelaktigt för företag från Boston att välja Lund som högsäte i Europa. Jag tror båda städer kan få ut mycket av det här samarbetet!

Maria Lönnbergs tre råd för att göra Lund mer synligt i USA

Jobba med alla komponenter! I Lund finns universitet, flera ekosystemet för startups och innovationer genom bland andra Medicon Village, Mobile Heights, Ideon och staden Lund. Se på den helhet ni har och visa upp den!

Systerstäder och vänorter används på ett bredare sätt i USA med ett större fokus på affärssamarbete och utbyte.

Det är viktigt att staden är med, speciellt när det gäller lösningar för smarta och hållbara städer. I USA kommer borgmästaren till smart citysatsningar, men det är mindre vanligt när det gäller svenska städer. Representanter för städer vill prata direkt med andra städers representanter om utmaningar och lösningar för en meningsfull diskussion.

Related videos to category:
Business, trade & Industry
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar