GDPR

Inkubatorns verksamhet GDPR-anpassas

Caroline Wendt
April 1, 2019

Ola Andersson är affärsutvecklare på inkubatorn Ideon Innovation. I inkubatorn finns just nu 27 bolag. GDPR har medför många förändringar i inkubatorns sätt att arbeta med startups.

Ola beskriver införandet av GDPR som ”lärorikt” och menar att det inneburit både ett nytt sätt att hantera de egna databaserna för att föregå med gott exempel och ett nytt innehåll i det som ges företagen i inkubatorn genom att man har en noggrann genomgång av vad GDPR innebär. Ideon innovation har redan en jurist kopplad till verksamheten men undersöker också om man kan behöva stärka upp även med annan specialkompetens.

- En förändring är att inkubatorn kan behöva knyta till sig experter på nya områden. Än så länge är det många frågetecken om den nya lagen och det finns ingen praxis. Vi måste följa utvecklingen för att se hur vi ska agera.

Ett område där man kan behöva specialkompetens är IT-säkerhet, bland annat beroende på att många av bolagen som är kopplade till inkubatorn arbetar med att utveckla mjukvarulösningar och en viktig uppgift är att hjälpa dem att bygga rätt från början.

En annan trend i inkubatorn är att det tillkommit nya startups som har för avsikt att arbeta med tjänster eller produkter som levererar GDPR-säkerhet.

GDPR har medfört förändringar även i coachernas roll.

- GDPR kan vara ett hinder för startups, eftersom de är rädda för GDPR och undviker att ta tag i det. Det har blivit en ny roll för oss affärscoacher att vi lugnar dem och hjälper dem att kartlägga personuppgifterna. Det brukar visa sig att det inte är så farligt, bara man tar sig tid och tittar tillsammans.

Ola ser också att GDPR medför vissa fördelar för de nystartade bolagen.

- GDPR är ett tillfälle till en verksamhetsanalys som kan ge en tydlig bild av vem man skapar värde för. Om man gör rätt kan det bli en marknadsfördel.

- Genom att man talar klarspråk med kunderna kan man skapa en bra relation. Ofta har kunderna liknande undringar. Det här kan bli en trust-advantage som gör att bolagen kommer att anförtros med mer data som ger en bättre bild av kunden och därmed kan ge dem snabbare produktutveckling.

...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar