Future by Lunds nya normala

På jakt efter Future by Lunds nya normala

Caroline Wendt
June 2, 2020

Under våren har mycket av det vi tidigare sett som självklart förändrats. Vilka strategier har varit framgångsrika för att klara krisen och vad är viktigt att tänka på när krisen är över? Vad betyder våra nya vanor ur ett innovationsperspektiv? Future by Lund startar nu en intervjuserie inom vårt nätverk för att spana efter Future by Lunds nya normala. Först ut är Lunds kommuns näringslivschef Per Persson med en kort betraktelse.

Under några veckor våren 2020 ändrades mycket av det vi trodde var självklart.

Det fysiska mötet blev problematiskt och det har gett stora konsekvenser. Vilka strategier - inom allt från ekonomi till psykologi - har visat sig vara framgångsrika för att klara av krisen? Inom många områden kan det tänkas att pandemin påskyndar den utveckling som redan var på gång, till exempel inom digitalisering. Inom andra områden kan vi efter hand behöva lämna krisstrategierna och gå vidare.

Vad är det som kommer att vara viktigt för oss när pandemin klingar av - när vi möter en ny vardag, när företag ska starta om sina verksamheter och när samhället ska minska sin sårbarhet?  Future by Lund startar nu serien ”Future by Lunds nya normala” där vi ser på krisen ur ett innovationsperspektiv. Vi kommer att prata med personer i vårt nätverk, forskare från universitet och specialister på företag för att lyfta vad vi kan tänka på när vi förbereder oss för en ny framtid.

Future by Lund kommer att lyfta den kompetens som finns i vår närhet så att vi gemensamt kan förbereda oss för framtiden. Därför kommer vi att intervjua experter i vårt nätverk så att de kan berätta vilka avgörande förändringar de ser och ge sin bild av hur vi kan agera i framtiden.

Vet du någon person som sitter inne med kunskaper och infallsvinklar som kan vara intressanta? Skicka gärna förslag på intervjupersoner till oss på Future by Lund genom info@futurebylund.se

Related videos to category:
Future by Lunds nya normala
No items found.
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar