Digital Cities & Citizens

"Ett levande labb för IoT"

Bakom smarta lösningar där IoT används för att göra invånarnas liv bättre döljs flera teknologier, som alla har sina speciella fördelar. I SOM-projektet i Lund samlas de i en gemensam testbädd. "Det är ett levande labb för IoT som drivs på ett väldigt kollaborativt sätt", menar Mats Pettersson från Sensative.

SOM-projektet arbetar med att förbättra människors liv när det gäller vardagliga saker som tömning av soptunnor, val av cykelvägar, elleverans och odling på grönytor. Eftersom all nytta skapas med hjälp av sensorer i ett Internet of things (IoT) är det viktigt att det kopplas ett säkert system med nätverk för IoT till lösningarna. I projektet i Lund används samma testbädd för att skapa tekniska lösningar i alla projekten, vilket gör att lösningar och erfarenheter kan återanvändas.

Delprojektledare är Johan Lindén på Mobile Heights.

– I vår plattform används många olika teknologier för att koppla sensorer via olika nätverk, säger han. I toppen finns en öppen dataplattform som man kan lägga tjänster på. Vilken teknisk lösning man väljer avgörs av vilken nyttoeffekt man vill ha.

I Lund finns ett fritt och öppet LoRa-nätverk som alla som befinner sig i ett prekommersiellt skede kan använda. Malmö har hela tio gateways för LoRa. Även i Veberöd, ett samhälle i östra delen av Lunds kommun, finns ett LoRa-nätverk. Det här har kompletterats med Telias sensornätverk NB-IoT. I Lund kommer ett Bluetooth-meshnät att skicka signaler via NB-IoT för att övervaka Kraftringens kabelskåp i projektet Kritisk infrastruktur.

Testbädden som den ser ut i december 2018.

Företaget u-blox arbetar med hårdvara och har på sitt kontor kopplat upp sensorer i ett mesh-nätverk för att testa tekniken. På kontoret har de redan kopplat upp 35 noder och sensordatan visualiseras via en dashboard. (Läs mer här)

De olika teknologierna kopplas sedan till Sensatives plattform Yggio. Genom Yggio har användaren tillgång till en marknadsplats och kontrollpanel för de tjänster som man vill koppla till sina data.

– I en senare version av plattformen kommer även FI-WARE att ingå, vilket innebär att vi använder en gemensam standard som finns i smarta städer i hela Europa, berättar Johan Lindén.

Yggio har skapats av Lundaföretaget Sensative, som har en aktiv roll i projektet.

– Vi i SOM-projektet gör något som jag vill påstå är unikt i världen – vi driver ett levande labb för IoT på ett väldigt kollaborativt sätt, säger Mats Pettersson, vd på Sensative. Alla är välkomna in för att testa nätverket. Vi startade med 4-5 aktörer och är nu cirka 30 parter. Nyligen startade ett samarbete med Lunds universitet för att se om hur vi kan vara en del av utbildningen. Även gymnasieskolor i Lund och Malmö vill vara med. Det är som en gigantisk happening, en spännande utmaning.

Till testbädden kan fler teknologier tillkomma om projektdeltagarna så önskar. Några sådana skulle kunna vara WiFi, Sigfox eller 5G.

– Vi kan testa mycket mer, menar Johan Lindén. Det är fritt att använda nätet och att låna grejer utifrån vad som är tillgängligt. Vi kan dela ut SIM-kort från Telia till den som vill prova NB-IoT. Det är bara att säga till så kan man vara med och testa. Förhållningsreglerna är enkla – det är öppet för alla som inte har kommersiell trafik.

En annan fortsättning av testbädden kommer vara att arbeta med visualisering.

– Idén är att skapa ett verktyg för att enklare kunna visualisera sensordata och annan data i en kartvy, berättar Johan Lindén. Verktyget kommer att vara tillgängligt för kommun, projekt och företag. Det vi tittar på just nu är T-kartor som erbjuder en dashboard för att ge användaren en kartvy och diagram som är ett bra sätt att visualisera sensordata i den smarta staden. Här kan vi visa till exempel vägarbeten, vilka vägar som passar att cykla eller om vädret ställer till det för trafiken vid vissa tidpunkter. Det går att lägga på lager efter lager utifrån vad man behöver.

En annan fråga när man arbetar med IoT är säkerheten – dels om man kan lita på informationen i nätet, dels att säkerställa överföringen av känslig data. Detta kommer Mobile Heights att titta på tillsammans med Sensative, u-blox och RISE i projektet ”IoT-säkerhet i offentlig miljö” som görs i samarbete med SOM-projektet. Projektet startar den 1 december 2018 och avslutas efter ett år.

...
Fler projekt