Future Living & Spaces

Human Centric Light

Human Centric Light (HCL) är ett av våra sex fokusområden som vi arbetat med under en längre period. Under projektets gång har vi genom flera demoinstallationer utforskat effekter och möjligheter av hur ljus påverkar oss människor. Vi har sett många positiva effekter av ett miljöanpassat ljus både inom skolan, vården och kontorsmiljöer.

Varför tycker vi detta är ett intressant område att fokusera på då?

Det finns många anledningar. Dels så påverkar ljus vår förmåga att se, att kunna orientera oss,  men påverkar också vår koncentrations- och inlärningsförmåga. Att dagsljus påverkar vårt välmående är oomtvistat. Det ljus vi omger oss idag är ett artificiellt ljus medan människan är biologiskt anpassad till solljus, naturligt ljus som vi mår bra av. Häri ligger både ett dilemma och en potential. Med rätt lösning, både tekniskt och funktionellt, kan vi se framtidens ljus i tunneln.

"men ändå inte tillräckligt snabbt för att hjärnan skall hinna uppfatta att ljuset är av/på hela tiden"

Dagens lampor som omger oss i våra inomhusmiljöer består av många olika tekniker från glödlampan, lysrör, halogen till LED. Alla dessa olika ljuskällor har olika unika sken både vad gäller färgtemperatur (kallt/blå ton och varmt/röd ton) och intensitet. Utöver detta så kan olika lösningar ibland ge upphov till obehag som ofta kan härledas till att det flimrar. Detta kan vara svårupptäckt då man inte hinner se att lampan tänds och släcks med en viss frekvens, men ändå inte tillräckligt snabbt för att hjärnan skall hinna uppfatta att ljuset är av/på hela tiden. Detta är väldigt individuellt, men med rätt val av olika kombinationer av lösningar kan detta lösas.

Se våra filmer om våra två tidigare demo-installationer här! (http://futurebylund.se/post/kortfilmer-om-ljus-och-valmaende)

 
 

Har du aldrig haft huvudvärk i slutet av dagen? Dina lampor kan vara orsaken!

En fråga som många, ordagrant, förbiser är just flimmer. Flimmer uppstår på lite olika sätt beroende på vilken typ av belysningslösning som används. Det som ger den upplevda effekten är att ljuskällan tänds och släcks med en viss frekvens. Detta görs bl.a. för att ”dimma” lampan och ju längre ”lucka” mellan lampan är tänd, ju mörkare upplevs belysningen.

Flimmer som upplevs ge huvudvärk varierar från person till person. Dessutom beror det förutom på frekvensen hos lampan även av vilken typ av våg som används. Den bättre vågen är sinusformad och mjukare medan en sågtandsformad kurva mellan av/på där upplevs flimmer vid lägre frekvenser än den mjukare sinuskurvan då det är mera abrupta byten mellan av/på.

Genom att skapa bättre lampor och armaturer som kan återge ett så naturligt ljus som möjligt kan vi förbättra våra inomhusmiljöer. Ljuset är dynamiskt vilket innebär att det byter både färgtemperatur och intensitet samtidigt över dagen längs en förutbestämd kurva. Denna kurva anpassas till lokalen/ verksamheten. T.ex. ger en färgtemperatur på 4000 Kelvin bättre kontraster och går man högre upp i färgtemperatur (mera åt det blå hållet) syns smuts bättre när man t.ex. skall städa. Vi har redan testat framtidens ljus i vårt egna kontor som är en av våra demo-installationer. Läs mer om Future by Lunds demo-installation i bloggen här! 

Låter det intressant? Varför inte komma och uppleva det på plats! Låt oss få inspirera er med nya ljuslösningar där en liten skillnad kan ger stor effekt.

Aktuella demo-installationer inom Human Centric Light (HCL) är:
LU Open/ LTH

Här är det totalt 3 rum som ingår i en demo-installation, 2 konferensrum + ett kontorsrum med fyra arbetsplatser. Dessa tre rum ligger alla bredvid varandra med fönster i samma väderstreck osv. Lokalerna ägs och förvaltas av akademiska hus. Armaturerna kommer från Glamox (Norge), Zumtobel (Österrike) och Fagerhult.se (Sverige). Dessa tre demo har genererat ett stort intresse från alla sorters intressenter. Allt från armaturtillverkare till staten, myndigheter och installatörer osv till slutanvändare. 

Installationen har genomförts av Elektrolanz. Vid dessa tre demo finns tre förprogrammerade inställningar i varje rum.

• En med en HCL-kurva (Human Centric Lighting) som automatiskt ändrar både färgtemperatur och intensitet samtidigt över dagen.

• En ”snabb-demo” med denna HCL kurva som tar 5 minuter, så man får en bra bild av hur det ändrar sig under dagen.

• Städljus. En fast inställning för städning där man bl.a. tydligare kan se smuts osv.

Utöver dessa tre förinställda program finns även möjligheten att ställa in både färgtemperatur och intensitet manuellt.

En utvärdering är genomförd, både med det befintliga ljuset och med det nya dynamiska ljuset. Rapporten från Surveyparty kommer inom de närmaste dagarna att offentliggöras. Som en liten aptitretare kan nämnas att de som satt i kontoret har nyligen flyttat till nya lokaler och man sa spontant: ”När vi satt där tänkte man inte så mycket på ljuset, men nu efteråt så känner jag att jag saknar belysningen.”

Kontaktpersoner: Fredrik Malmberg

 

Polhemskolan, lunds kommun (skolsalar)

Polhemskolan skall vara med kring två olika demo i två olika salar. En av salarna är en tekniksal som används av många olika klasser och en är en vanlig skolsal som endast används av en klass inom språkintroduktionen. Det blir därför två typer av utvärderingar beroende på vilken sal som utvärderas.

Processen har startat med att studenterna har fått en utbildning i ljus/belysning (avseende armaturdesign och ljuslära ur ett hälsoperspektiv) och att de sedan i sin kurs inom designinriktningen tagit fram förslag på hur en bra belysning för deras salar skulle kunna se ut. Detta kan ev. implementeras redan i dessa demomiljöerna. Detta gör att eleverna känner både delaktighet i utbildningen och utformningen av sin egen miljö. Tanken är att detta skall bli ett återkommande moment varje år. Det blir även en naturlig del i skolans marknadsföring av sig själv.

Kontaktperson: Catarina Liljegren och Fredrik Malmberg

 

Nyvångsskolan i Dalby, Lunds kommun (matsal)

Ljus kan användas till många olika saker förutom att bara lysa upp omgivningen. En tanke som skall testas är om om det går att skapa en trivsam och lugn måltidsmiljö med hjälp av ljus och om det i sin tur kan bidra till att  minska matsvinnet.

Det kommer att ske en större renovering av matsalen vid Nyvångsskolan i Dalby. I samband med detta är det tänkt att en ny ljusinstallation skall skapas. En ljusdesinger har anlitats för detta projekt och belysningsplanen ska vara helt färdig i februari. I samband med att den nya matsalen tas i drift hösten 2018 så tas även den nya belysningen i drift.

Det kommer att byggas ett flertal matsalar i skolorna de närmaste åren och då kan denna användas som demo. Denna demo ingår även inom projektet LIME, Lighting Metropolis.

Kontaktperson: Elin Dalaryd

Se även:

http://futurebylund.se/project/belysning-for-battre-larande

http://futurebylund.se/post/kortfilmer-om-ljus-och-valmaende

http://futurebylund.se/post/framtidens-ljus-redan-idag

http://lightingforpeople.eu/

...
Relaterade filmer
No items found.
Kontaktperson
Fredrik Malmberg

fredrik.malmberg2@lund.se

+46 735 877 031

Finansieras av
Fler projekt