Digital Cities & Citizens

Kabelskåp ger smarta möjligheter

Kabelskåp finns överallt, ändå lägger vi sällan märke till dem. Nu är det slut på det – i Lund spelar doldisen faktiskt huvudrollen i ett projekt som handlar om sensorer och smart teknik. Snart är skåpen viktiga noder i ett nytt sensornätverk.

I projektet Smarta Offentliga Miljöer används de nya möjligheter som ges av att sensorer kan kopplas samman i ett Internet of Things för att göra livet bättre och lättare för medborgarna. I staden finns infrastrukturer som hanterar el, värme, gas och fiber. Skulle det bli störningar i de här strukturerna medför det ofta problem för medborgarna. I projektet testas vilken nytta uppkopplade sensorer kan göra för den kritiska infrastrukturen, som i Lund sköts av det kommunala bolaget Kraftringen.

- Kraftringen är med i projektet Smarta Offentliga miljöer för att lära mer om IoT och de möjligheter som det kan ge för oss som energibolag och för våra kunder, säger Håkan Skarrie, affärsutvecklare på Kraftringen. IoT kan göra stor nytta genom att övervakning och styrning kan ge en ökad leveranskvalitet och ökad resurseffektivitet i nätet.

Håkan Skarrie är affärsutvecklare på Kraftringen i Lund.

Hösten 2018 förses tjugo kabelskåp runt Mårtenstorget i Lund med utrustning för att testa ett sensornätverk som kommunicerar via Bluetooth mesh. I varje skåp finns sensorer, men också utrustning som gör skåpet till en nod i meshnätet. Från meshnätet skickas sedan data vidare via det LoRa-nät som finns i Lund men också via Telias NB-IoT till en plattform.

- Vi vill utvärdera olika tekniker men just ni fokuserar vi i första hand på Bluetooth-mesh, säger Håkan Skarrie. Vi tror att det kan vara en kostnadseffektiv lösning för att koppla upp mycket utrustning i staden.

Sensorerna i kabelskåpen samlar initialt in temperatur och acceleration. Temperaturen visar om skåpet blir överhettat och accelerationen indikerar att en lucka har öppnats eller att ett kabelskåp kan ha blivit påkört.

- Det här är informationen som gör att vi snabbt kan komma ut och åtgärda det som hänt och undvika en personfara, menar Håkan Skarrie.

Tjugo kabelskåp runt Mårtenstorget i Lund ska övervakas med hjälp av sensorer i ett uppkopplat nätverk. De målade kabelskåpen är skapade av Olivia Arwin, Elisabeth Jönsson och Benedikte Gottlieb Löfström, alla avgångselever på Lunds konst/designskola våren 2018.

Tanken är att även använda meshnätet för att koppla upp sensorer för övervakning av Kraftringens infrastruktur för värme, gas, fiber och elbilsladdning. Men det tar inte slut där – för om man bygger upp ett nät i staden för sensorkommunikation genom de 15 000 kabelskåpen kan det förstås finnas fler användningsområden.

- Meshnätet är tänkt att användas för att enkelt och kostnadseffektivt koppla upp allt möjligt i staden, till exempel för att kunna se om en parkeringsplats är ledig, om en soptunna behöver tömmas eller hur luftkvaliteten är, berättar Håkan Skarrie.

För att göra det här möjligt samverkar många företag och organisationer i projektet. Förutom Kraftringen och Future By Lund medverkar u-blox som tillverkar hårdvaran för kommunikation och ABB som tillverkar kabelskåp och här tar fram den utrustning som ska sättas i kabelskåpen. Sensorerna kopplas upp mot Sensatives IoT-plattform Yggio som hanterar data och sensorer och visualiseringen av data är tänkt att göras i Schneider Electrics plattform Wonderware. We Consulting ansvarar för mätningar och olika tester. MiThings och DeviceRadio gör den mjukvaruutveckling som krävs för att alla delar ska prata med varandra och Mobile Heights ansvarar för att få ihop hela testbädden så att allt fungerar, från sensorer till tjänst.

Delprojektet "kritisk infrastruktur" ingår i Smarta Offentliga Miljöer, ett projekt som finansieras av IoT Sverige.

Fotnot: Kabelskåpet med öppen dörr är inte fotograferat i Lund.

...
Relaterade filmer
No items found.
Kontaktperson

Projektledare Anders Trana.

Finansieras av
Fler projekt