Creatives & Changemakers

Kultursuccéns affärshemlighet

Vilka affärsmodeller är det som gör kulturorganisationer mer ekonomiskt hållbara? Den frågan söker EU-projektet Creative Lenses svaret på. Från Lund deltar både Trans Europe Halles och Future By Lund.

Creative Lenses är ett omfattande EU-projekt som pågår mellan 2015 och 2019. Målsättningen är att göra kulturorganisationer mer motståndskraftiga och hållbara genom att förbättra deras affärsmodeller och att hitta sätt att utveckla deras långsiktiga strategiska och innovativa kapacitet. En huvudfråga är hur man kan stärka kulturorganisationernas finansiella hållbarhet utan att de tvingas att kompromissa med sin artistiska integritet eller sina målsättning och värderingar. Grundläggande i arbetet är att identifiera vilka affärsmodeller som kan vara framgångsrika. Resultaten kan sedan användas på en bred uppsättning av kulturella aktörer i hela Europa. En förhoppning är att detta medför att organisationernas sociala påverkan stärks.

Katarina Scott från Future By Lund har varit med i arbetet.

‑ Creative Lenses arbetar både med professionella strukturer och med fristående kulturhus i Europa för att undersöka vad de har för affärsmodeller. De organisationer vi undersöker har ofta en viktig position,de kan till exempel ha verksamhet i lokaler med stora fastighetsvärden och stå för omdaningar av hela stadsdelar. Vi vill undersöka hur de fungerar på djupet och komma fram till vad som är bra affärsmodeller för den här typen av institutioner.Det är inte alltid helt enkelt, eftersom det kan röra sig om allt från väldigt kollektiva idédrivna organisationer i vänsterkanten till mer kapitalstarka rörelser i centrala London.

Katarina Scott har dessutom medverkat i ett delprojekt - katalyztprogram– som handlar om att affätsutveckla kulturcentrum. Katarina var mentor delstill Kapelli i Helsingfors, dels till Truc Sphérique i Stanica, Slovakien.

I Creative Lenses ingår tretton partners från nio länder. I projektet medverkar fristående konst- och kulturcenter, två universitet samt representanter för städer, nätverk och kulturaktörer och arbetet leds från Kapelli i Helsingfors Finland. Grunden till projektet lades faktiskt i Lund.

‑ Creative Lenses bygger på en första insats som gjordes i Lund, då Lunds kommun och Trans Europe Halles saknade kunskap, fakta och statistik för hur olika europeiska kulturhus drivs, berättar Katarina Scott. Vi gjorde en faktastudie och fick fram statisk om 150 kulturorganisationer från hela Europa. Med denna kunskap som bas har vi i ett nytt bredare konsortium gått vidare inom Creative Lenses för att lära mer.

Creative Lenses avslutas i april 2019.

Fler filmer från när Creative Lenses hade konferens i Lund 2017.

CreativeLenses 1 - “The What, Why…” by Paul Bogen

CreativeLenses 2 - “Value Co-creation in Culture and the Arts” by Lucy Kimbell,University of the Arts London, UK

CreativeLenses 3 - “How to map your why?” by Bobby Forshell Katarina Scott

CreativeLenses 4 Catalyst Programme

CreativeLenses 5 - Challenging Business Models by Sophia Alexandersson

CreativeLenses 6 - Challenging Business Models by Andrea, Carolina, Sofia

CreativeLenses 7 - Challenging Business Models by Gitte Nielsen

CreativeLenses 8 - Challenging Business Models by Kresten Thomsen

CreativeLenses 9 - Panel

...
Relaterade filmer
No items found.
Relaterade projekt Taggar
Kontaktperson

Katarina Scott

Finansieras av
Fler projekt