Digital Cities & Citizens

Sensorövervakning ger kortare elavbrott

Kortare elavbrott och färre drabbade kunder kan bli resultatet när antalet sensorer i Kraftringens elnät ökas i ett projekt i Lund. Genom övervakning med sensorer kan Kraftringen snabbare lokalisera felet och på så vis kan antalet drabbade kunder begränsas och felet avhjälpas snabbare än tidigare.

In english.

Det elkraftnät som förser oss med el övervakas redan idag så att nätägare som Kraftringen kan få information om när och var det uppstår störningar eller avbrott. Hittills har mängden sensorer i nätet begränsats av kostnadsskäl och de områden de övervakar är därför relativt stora. Efterhand som effektivare teknik utvecklas och utrustningen blir billigare går det att utöka antalet sensorer för att få en mer detaljerad bild av nätets status. I detta delprojekt inom SOM (Smarta Offentliga Miljöer) ska antalet sensorer ökas samtidigt som man tar fram en kostnadseffektiv trådlös kommunikationslösning för att öka överblicken av elkraftnätet.

Kraftringen har omkring 100 000 kunder anslutna till sitt elnät. En viktig uppgift för Kraftringen är givetvis att säkerställa en hög tillgänglighet i leveransen av el till kunderna. Det är dock oundvikligt att ett elnät drabbas av fel som orsakar strömavbrott men för att minimera påverkan för kunderna är det viktigt att snabbt kunna upptäcka, lokalisera och avhjälpa ett fel.

– Ett elnät är normalt uppbyggt så att en större fördelningsstation matar ett antal mindre nätstationer som är kopplade i en slinga. Lite förenklat kan man säga att vi tidigare bara haft sensorer i fördelningsstationerna som gett information om vilken slinga ett fel uppstått i. Med den lösning som testas här sätter vi sensorer även i nätstationerna och kan på så sätt få information om mellan vilka stationer som felet uppstått och vi behöver inte åka ut och leta efter felet. På så sätt kan vi snabbare koppla om i nätet och minimera antalet drabbade kunder men också minimera den totala avbrottstiden, förklarar Håkan Skarrie, Kraftringen.

– Den tekniska lösningen verifieras nu stegvis, från tester i labbmiljö, till prov i existerande elnät i drift, berättar Peter Bårmann, Sensative. Utöver att ha tagit fram ny teknik för att kunna öka antalet mätpunkter, och där vi utnyttjar det radionät vi har byggt upp, och den IoT-plattform som har vidareutvecklats inom SOM-projektet, så har projektet också vidareutvecklat existerande dataanalys och tagit fram stöd för att presentera aktuell situationsbild i ett kartbaserat system. Som en fortsättning på detta projektresultat, så vill vi nu gå vidare med att introducera ny avancerad IoT-säkerhetsteknik, för att därefter vara mogna att kunna integreras med Kraftringens ordinarie övervakningssystem.

Inblandade parter är Mobile Heights, dLaboratory, Protrol, Intive, Sensative, T-Kartor och Kraftringen.

SOM-projektet är en del av det Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet, IoT Sverige som finansieras av Vinnova. Projektet startade den 1 september 2017 och avslutas under 2020.

...
Fler projekt