Digital Cities & Citizens

Visualiserad sensordata ger chans till bättre beslut

I en smart stad kan mängder av data samlas in – men om man inte hittar bra sätt att visa uppgifterna blir det svårt att få en överblick. Nu används data från det smarta cykelprojektet som genomfördes hösten 2018 i ett delprojekt för att visa hur man kan visualisera datamängden, till exempel som stöd för beslutsfattare.

In English.

Inom SOM-projektet används sensorer för att skapa en bättre offentlig miljö. Det kan handla om smart bevattning i kommunala planteringar, soptunnor där sensorer mäter fyllnadsgrad eller att smart teknik används för att samla in data om cyklisternas vägval. Delprojektet om cyklisternas vägval leddes av Emeli Adell på Trivector och cyklisternas mobiler användes för att detektera vägval genom Lund och en bluetooth-knapp gjorde det möjligt för cyklisterna att markera otrygga platser.

Nu används den datamängd som skapades i cykelprojektet för att göra ett visualiseringsverktyg.

– Visualiseringsverktyget kommer att göra stor nytta i cykelprojektet, men också i många andra projekt, säger Johan Lindén på Mobile Heights. Verktyget gör det möjligt för användaren att se resultaten i en kartmiljö, men också att filtrera datamängden efter intressanta parametrar.

Tanken är att varierande data i SOM-projektet ska finnas i en gemensam miljö, som i det här fallet är Sensatives Yggioplattform och samtliga resultat skulle kunna visas genom det visualiseringsverktyg som nu skapas.

För att kunna visa datamängden geografiskt har T-kartor plockats med som ny projektpartner. T-kartor kombinerar kunskaper inom kartografi och GIS med expertis inom mjukvaruutveckling och databaser. Bolaget utvecklar lösningar för att leverera data, information och produkter på innovativa sätt och är därför en spännande samarbetspartner i SOM-projektet.

– I projektet ger T-Kartor en plattform för att enklare kunna visualisera sensordata och annan data i en kartvy, berättar Christer Pihl, T-Kartor. För Trivectors cykelprojekt gör T-Kartor en webbapplikation med en dashboard för analys av informationen samt en kartvy där man kan filtrera resebeteenden utifrån ett antal parametrar som till exempel kön, ålder, färdsätt etc.

I april 2019 samlades projektdeltagarna Trivector, Lunds Kommun, Sensative, Mobile Heights, T-kartor och Future By Lund för en workshop om visualiseringen. T-kartor har kommit långt med att skapa ett verktyg som visar Trivectors cykeldata, bland annat med kartor och i cirkeldiagram. Datan kan filtreras utifrån deltagare, fordonsslag, syftet med resan, tidpunkter med mera.

– Min förhoppning är att vi ska bygga något som ska kunna användas efteråt, inte bara för Lunds kommun utan även för andra kommuner för att i förlängningen skapa en bättre miljö i staden, säger Johan Lindén. Verktyget gör att man kan grunda beslut på data som i princip kan vara inhämtade i realtid. Trots att vi inte är färdiga har vi redan fått förfrågningar från andra städer om verktyget.

Christer Pihl, Emeli Adell, Leif Linse och Johan Lindén provar visualiseringsverktyget.

Ett huvudmål för workshopen var att få veta om visualiseringen fungerar för Lunds kommun. Därför hade Helena Runesson och Erik Nilsgart från Tekniska förvaltningen fått prova en testversion.

– Verktyget är väldigt intuitivt och lättanvänt, tycker Erik Nilsgart. Det är många på kommunen som arbetar med den här typen av data.

– Visualiseringen gör datan lättöverskådlig, och enklare att arbeta med, menar Helena Runesson.

Delprojektet startade i november 2018 och beräknas vara klart för utvärdering i september 2019. Projektet är ett delprojekt inom SOM-projektet som finansieras genom IoT Sverige inom Vinnova.

För mer information kontakta Anders Trana.

...
Fler projekt