Future Living & Spaces

Xplorion, ett bilfritt boende i Lund med mobilitetstjänsten EC2B

Vad sägs om ett bilfritt, rökfritt och tvättmedelsfritt boende – med service och tjänster i huset som gör att du kan leva klimatsmart? I LKF:s nya boende Xplorion ingår exempelvis mobilitetstjänsten EC2B där de boende kan låna en elbil, elcykel eller leta resor med kollektivtrafiken.

De som väljer att bo hos LKF, och i det högteknologiska huset Xplorion, kommer att bo i ett smart hus fyllt med smarta byggtekniska lösningar. Dessutom erbjuds de boende en service som underlättar ett klimatsmart och hälsosamt liv.

Under 2020 beräknas LKF:s flerfamiljshus Xplorion stå klart på södra Brunnshög. I huset planeras 54 lägenheter där de boende kommer att ha möjlighet att påverka sitt klimat- och miljöavtryck på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Huset producerar och lagrar egen grön el och säljer överskottet till elnätet. Den smarta ventilationen och byggtekniken gör att hyresgästerna förmodligen aldrig kommer behöva ha sina element påslaget. Huset tar vara på all värme, så att knappt någon ny energi behöver tillföras i lägenheten för att värma upp lägenheten. Varmvattnet värms genom överskottsvärmen från forskningsinstitutet Max IV.

– Byggnadstekniken, själva huset och levnadssättet är bra för klimatet, miljön, ekonomin och hälsan - hållbarhet är grundstommen i vår innovativa ansträngning för att möta framtiden, berättar Dennis Kerkhof, byggnadsprojektledare på LKF.

Bild: LKF/Xplorion.

För att underlätta för ett liv med cykel istället för bil, kommer Xplorion se väldigt annorlunda ut mot vad vi kanske är vana vid. Huset komma ha en bred hiss och rymliga loftgångar. På så sätt kommer hyresgästerna att kunna ta sina cyklar hela vägen fram till lägenhetsdörren. Loftgångarna kommer även ha plats för cykelparkering. Det bilfria huset kommer inte ha några bilparkeringar för de boende, på så sätt minskar materialåtgången. Att minska på användningen av byggmaterial och spara på grönområden, minskar i sig den negativa påverkan på miljö och klimat.

Solcellerna på taket kommer att nyttjas för att ladda fordonen i bilpool och elcykelpoolen. De boende kan på ett smart sätt söka efter bästa och klimatsmarta transportalternativ genom mobilitetstjänsten EC2B, där kollektivtrafik, bilpool och cykelpool görs tillgängliga via en app.

– Vi på LKF driver innovationen framåt genom att via Xplorion visa på hur man kan bygga på ett smartare sätt med hållbarhet i tanken, och samtidigt erbjuda ett boende som tillåter hyresgästerna att leva ett klimatsmart liv. En tjänst som EC2B passar perfekt i det tankesättet, tycker Dennis Kerkhof.

- Vi vill att det ska bli enkelt för folk att leva utan egen bil och använda mer hållbara transportalternativ, fortsätter Björn Wendle, vd på EC2B Mobility.

För att utveckla, anpassa och demonstrera mobilitetstjänsten i Xplorion har innovationsprogrammet Viable Cities gett stöd till ett projekt där LKF, EC2B, Byggnadsfirman Otto Magnusson och Future by Lund medverkar. EC2B kommer att utvecklas tillsammans med användarna i Xplorion och målet är att tjänsten sedan ska kunna spridas till fler fastighetsägare och ytterligare städer.

- I projektet finns en intressant mix av aktörer som tillsammans har omfattande kompetens inom både fastighet och mobilitet, säger Björn Wendle. Jag är övertygad att vi ska kunna skapa ett bra innehåll av mobilitetstjänster för LKF:s hyresgäster. Vi hoppas också att projektet ska leda till att det blir enkelt för fler fastighetsägare att bygga in en mobilitetslösning i sina fastighetsprojekt.

Projektet varar i två år. Viable Cities är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Stora bilden: Björn Wendle, EC2B Mobility, Jonas Åström, Trivector, Emma Lund, Trivector, Peter Kisch, Future by Lund, Dennis Kerkhof, LKF och Klas Ekström, Otto Magnusson bygg.

...
Fler projekt