Digital Cities & Citizens

Sensorerna startar en revolution i soptunnan

Internet of Things kan användas för att förändra avfallsbranschen. I SOM-projektet kommer företaget Bintel att testa om man med sensorernas hjälp kan positionera kommunens sopcontainrar och dessutom kan göra nivåmätningar i sopkärl. Det blir också försök i Helsingborg – allt för att framtidens sophantering ska bli miljövänligare.

Tom Johansen driver företaget Bintel/iTunnan som arbetar med innovationer för avfallsbranschen. Genom att använda små sensorer på olika sopkärl vill han nu effektivisera sophanteringen.

‑ Vi tror att de nya smarta citynätverken öppnar upp för kompaktare, smidigare och billigare lösningar som gör att vi kan konkurrensutsätta de system som finns idag, säger Tom Johansen. Vi tror att den nya tekniken kommer öppna upp för en bredare användning av digital uppkoppling i avfallsbranschen.

Tom Johansen tittar på tre olika utmaningar och arbetar i projekt både i Lund och Helsingborg. En del är att man i IoT Sverige- och Vinnovaprojektet Smarta Offentliga Miljöer i Lund ska spåra och positionera Lunds Renhållningsverks containers och skapa ett enkelt system för att hålla reda på dem med sensorernas hjälp. Det finns cirka 2 000 containrar och det är en stor fördel om renhållningsverket vet precis var alla är. Den andra delen utförs också i Lund och handlar om att göra nivåmätning i sopkärl. Lunds Renhållningsverk och Bintel planerar försök med sensorer i underjordiska behållare.

Den tredje delen kommer att utföras i Helsingborg och denna del finansieras som ett Interreg-projekt. Även om finansieringen kommer från olika håll kommer resultaten att påverka varandra och framtida lösningar. I denna del tittar Bintel och Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) på villahushållens fyrfackskärl.

‑ I fyrfackskärlen har man inte tidigare kunnat göra behovsstyrd tömning, berättar Tom Johansen. Man vill ju kunna tömma när kärlen är fulla och inte halvfulla.

Tom Johansen från företaget Bintel/iTunnan testar hur sensorer kan förbättra sophanteringen. Foto: NSR/Helena Eriksson

Lösningen på detta är inte en nivåmätare utan helt enkelt en sensor som gör att kunden själv kan markera när det är dags för tömning. Sensorn skickar en signal till renhållningsverket som kan komma med en sopbil, till exempel inom 24 timmar.

‑ Det här öppnar upp för spännande saker, menar Tom Johansen. Om vi antar att man inte har en statisk taxa utan betalar för varje gång man begär en tömning kan det påverka sopsorteringen. Vi skulle vilja se hur det styr människors sätt att handla och om de kommer att välja vara efter emballage. Det finns en många miljöaspekter som är intressanta att utvärdera i det här projektet – tömningsfrekvens, sopmängd, antalet sopbilar, kundnöjdhet och arbetsmiljö.

I denna del är Lunds universitet med och gör en rapport om vilka beteenden som en annorlunda soptömning kan generera.

Bintel /iTunnan har också tillsammans med NSR tecknat ett OPI-avtal som gör dem till pionjärer även på detta område eftersom det sägs att det kan vara Sveriges första OPI-avtal. OPI står för Offentligt-Privat Innovationssamarbete och gör bland annat att Bintel kan medverka i en framtida upphandling utan att det uppstår en jävsituation.

‑ Det finns mycket kunskap i kommunerna, men också en osäkerhet om hur man på ett tryggt sätt kan driva innovation tillsammans med det privata. OPI kan skapa den gemensamma zonen för innovation som tidigare saknats. Kanske är det just detta verktyg som fattats för att få igång kreativiteten på allvar i branschen. Jag tycker det skall bli enormt spännande att följa hur branschen tar emot denna möjlighet, säger Tom Johansen.

250 hushåll får två sensorer var för att kunna markera när soptunnorna behöver tömmas. Foto: NSR/Helena Eriksson
...
Relaterade filmer
No items found.
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt