Urbanization

Meeting Point Urban Magma

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Målet är hitta ett effektivt system för utveckling av produkter och tjänster som löser städers klimat- och miljöutmaningar.

UM_top

Urban Magma är ett koncept för innovationsutveckling inom de urbana systemen VA, värme, kyla och avfallshantering. Målet är hitta ett effektivt system för utveckling av produkter och tjänster som löser städers klimat- och miljöutmaningar. Företag matchas mot identifierade behov och kunskap tillförs av akademin och forskningsinstitut för att driva fram innovationer.

Första steget i processen är att identifiera kommunernas behov. Detta görs i fokusgrupper med deltagare från kommuner, kommunala bolag, privata bolag, universitet, forskningsinstitut och miljöteknikföretag.

18-19 mars arrangerar Urban Magma tillsammans med E-harbours electric, Malmö Stad, Union of the Baltic Cities och Sustainable Business Hub, konferensen Meeting Point Urban Magma Program och anmälan hittar du här>>

Välkomna! 

UM_bot
Related videos to category:
Urbanization
No items found.
Tags
No items found.
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar