Temaområde

Digital Cities & Citizens

Vilka möjligheter ger de digitala lösningarna för att skapa nya lösningar för människor, företag och organisationer i staden?

Våra projekt